Jūriniai ereliai (Haliaeetus albicilla) yra ilgaamžiai paukščiai. Vien tik nuo 2021 m. lapkričio pradžios iki 2022 m. vasario pabaigos Lietuvos paukščių žiedavimo centras gavo informaciją apie 5 Lietuvoje sužieduotų šios rūšies paukščių aptikimus 21-ais, 19-ais (du paukščiai), 17-ais ir 16-ais jų amžiaus metais (aišku, neskaitant pranešimų apie jaunesnio amžiaus paukščius). Jie visi žieduoti lizduose, kai buvo dar neskraidantys jaunikliai, todėl jų amžius labai tiksliai suskaičiuojamas. Šie penki paukščiai sudaro pirmąjį Lietuvoje sužieduotų šios rūšies paukščių penketuką pagal pragyventą amžių.

2022 m. vasario 2 d. gamtos fotografas Boris Belchev Šilutės r. nufotografavo jūrinį erelį, kuris šviesios atminties Romo Mečionio buvo sužieduotas Šilutės r. (vietų tiksliau neskelbiame šių paukščių apsaugos tikslu) 2001 m. gegužės 24 d. Laiko tarpas nuo žiedavimo iki aptikimo 7559 dienos (20 m. 8 mėn. 9 d.). Turimais duomenimis tai ilgiausiai Lietuvoje laisvėje išgyvenęs jūrinis erelis. Prieš tai šis paukštis B. Belchev buvo matytas 4 kartus: 2016 m. sausio 17 ir spalio 5 d., 2021 m. vasario 3 bei spalio 19 d. Šilutės r. Žinoma ilgiausia šio rūšies paukščio išgyvenimo laisvėje trukmė Europoje yra 29 m. 10 mėn. (https://euring.org/data-and-codes/longevity-list?page=1, prisijungimas 2022-03-01).

Turimais duomenimis tai ilgiausiai Lietuvoje laisvėje išgyvenęs žieduotas jūrinis erelis 7559-ą po žiedavimo dieną. Boris Belchev nuotr.

2022 m. vasario 6 d. Latvijoje, netoli Lubano ež. Andrejs Jesko nufotografavo jūrinį erelį, kuris Deivio Dementavičiaus buvo žieduotas Jurbarko r. 2003 m. gegužės 13 d. Laiko tarpas nuo žiedavimo iki aptikimo 6844 dienos (18 m. 8 mėn. 24 d.). Tai pirmas žinomas to paukščio aptikimas, o kolegos iš Latvijos informavo, kad maždaug vieno km atstumu nuo tos vietos, kur šis paukštis buvo nufotografuotas, esančiame lizde 2021 m. sėkmingai perėjo jūriniai ereliai. Vienas iš tos poros paukščių buvo žieduotas, bet identifikuoti jo žiedą, deja, nepavyko. Labai didelė tikimybė, kad tai yra būtent šis paukštis iš Lietuvos. Šiais metais prie to lizdo ketinama pastatyti vaizdo registratorių ir, jeigu tik žieduotas paukštis vėl perės, tikimasi jo žiedo numerį identifikuoti.

Šis jūrinis erelis nufotografuotas Latvijoje 6844-ą po žiedavimo dieną. Andrejs Jesko nuotr.

2021 m. lapkričio 1 d. B. Belchev Šilutės r. nufotografavo jūrinį erelį, kurį R. Mečionis sužiedavo Šilutės r. 2003 m. gegužės 23 d. Laiko tarpas nuo žiedavimo iki aptikimo 6737 dienos (18 m. 5 mėn. 9 d.). Žinomi ir ankstesni šio paukščio stebėjimo atvejai 2015 m. lapkričio 4 ir gruodžio 21 d., 2016 m. sausio 17 ir 26 d., 2018 m. sausio 13 ir 14 d. bei 2020 m. gruodžio 25 d. Visi šie aptikimai yra Šilutės r. B. Belchev.

2021 m. lapkričio 14 d. B. Belchev Šilutės r. nufotografavo jūrinį erelį, kuris D. Dementavičiaus buvo žieduotas Šilutės r. 2005 m. gegužės 22 d. Laiko tarpas nuo žiedavimo iki aptikimo 6020 dienų (16 m. 5 mėn. 23 d.). Turimais duomenimis tas paukštis pirmą kartą buvo nufotografuotas Eugenijaus Kavaliausko 2007 m. spalio 16 d. Šilutės r. Po to taip pat Šilutės r. laikotarpyje nuo 2016 m. sausio 12 d. iki 2021 m. rugpjūčio 24 d. B. Belchev jis buvo nufotografuotas net 33 kartus skirtingomis datomis.

2022 m. vasario 11 d. Baltarusijoje, Vitebsko sr. Miorų r. Aleksandr Erdman nufotografavo jūrinį erelį, kuris Rimgaudo Treinio buvo žieduotas Ignalinos r. 2006 m. gegužės 22 d. Laiko tarpas nuo žiedavimo iki aptikimo 5733 dienos (15 m. 8 mėn. 9 d.). Tai pirmas žinomas šio paukščio aptikimo atvejis.

Baltarusijoje 5733-ą po žiedavimo dieną nufotografuotas jūrinis erelis. Aleksandro Erdmano nuotr.

Šie duomenys sukaupti pirmiausiai tikrai nelengvų tuos paukščius žieduojančių pastangų dėka. Didelis nuopelnas ir gamtos fotografų, nes visų šių (ir daugybės kitų) jūrinių erelių žiedai identifikuoti peržiūrint tų paukščių nuotraukas. Kiek ilgai šie ir kiti žieduoti jūriniai ereliai dar gyvens, niekas nežino, bet tikrai nėra jokios abejonės, kad bėgant metams, Lietuvoje žieduoto ir ilgiausiai išgyvenusio jūrinio erelio amžius tikrai bus ilgesnis nei žinomas iki šiol. Mat gamtoje dar yra tikrai nemažai Lietuvoje žieduotų šios rūšies paukščių. Vien 2000-2021 m. laikotarpyje šalyje spalviniais žiedais buvo paženklinta 1030 jūrinių erelių jauniklių, o juk neretai jie pirmą karta aptinkami tik antrame jų amžiaus dešimtmetyje.

Pastaba. Šis grafikas sudarytas įskaičiuojant tik vieną vėliausią žinomą gyvo ir, manoma, sveiko paukščio aptikimo atvejį (jeigu jų yra daugiau nei vienas). Metai skaičiuojami taip: 1 (pirmi) – nuo paukščio sužiedavimo iki tų metų pabaigos; 2 (antri) – nuo antrų po žiedavimo kalendorinių metų pradžios iki tų metų pabaigos ir t.t.

Lietuvos PŽC informacija

not a terminal