Lietuvoje pirmą kartą aptiktas užsienyje kakliniu žiedu paženklintas laukys (Fulica atra). Šio paukščio žiedas BALTAS L03 rastas jūrinio erelio lizde viename Elektrėnų savivaldybės miške (tiksli vieta dėl lizdo apsaugos neskelbiama) š. m. gegužės 24 d. Nors lizde jokių kitų laukio liekanų neaptikta, nėra jokios abejonės, kad šis paukštis tapo jūrinio erelio grobiu. Žiedą rado Deivis Dementavičus ir Mindaugas Survila.

Kakliniu žiedu paženklintas laukys (INTERREX nuotr.) ir Lietuvoje aptiktas kaklinis laukio žiedas (nuotraukos apačioje kairėje).

Laukys, pirmametis paukštis, 2018 m. spalio 25 d. buvo žieduotas Novogardo (Nowogard) mieste to paties pavadinimo ežero pakrantėje (53°40’10“ š. pl., 15°07’11“ r. ilg., Vakarų Pamario vaivadija), Lenkijoje. Tos šalies paukščių žiedavimo centras pranešė, kad žiedavimo vietoje paukštis buvo matytas š. m. kovo 5 ir 29 d. Manoma, kad jis čia buvo ilgesniam laikui apsistojęs pavasarinės migracijos metu. Kur šis paukštis žiemojo, neaišku, bet tame ežere tikriausiai nežiemojo, nes per visą žiemą nebuvo pastebėtas nei karto. Lietuvoje šis laukys jūrinio erelio buvo nutvertas laikotarpyje nuo kovo 30 d. iki gegužės 24 d. Atstumas tarp paukščio žiedavimo vietos ir jo aptikimo vietos Lietuvoje 629 km.

Lenkijoje kakliniu žiedu BALTAS L03 paženklinto laukio žiedavimo vieta (raudona žymė) ir to žiedo aptikimo vieta Lietuvoje (žalia žymė).

Jūrinių erelių lizduose Lietuvoje ornitologai (D. Dementavičius ir kt.) ne kartą yra radę karvelių, kirų, žąsų, gandrų ir kitų paukščių žiedų. Dėl to stebėtis neverta, nes šių paukščių maisto racione įvairūs vidutinio dydžio ir didesni paukščiai aptinkami dažnai.

Kakliniai žiedai ypač efektyvūs ilgakakliams vandens paukščiams ženklinti. Šie paukščiai daug laiko praleidžia plaukiodami vandenyje. Tuomet metaliniai ir/ar spalviniai plastikiniai žiedai ant jų kojų praktiškai nematomi (bet tokiais žiedais šie paukščiai ženklinami dažnai), o kakliniai žiedai matomi ir lengvai identifikuojami iš tolo. Jais ženklinamos gulbės, žąsys, kai kurių rūšių antys, laukiai. Deja, ne visus ilgakaklius tokias žiedais galima ženklinti – jie visiškai netinkami kormoranų, dančiasnapių, gandrų, garnių, gervių ir kai kurių kitų paukščių ženklinimui, todėl šie paukščiai tokiais žiedais niekada neženklinami.

Standartiniu (metaliniu) ir spalviniu plastikiniu žiedu Vokietijoje paženklintas laukys viename Vilniaus parkų. Raimondos Padaigienės nuotr. 

Lietuvos PŽC informacija

not a terminal