Kaip pranešime Lietuvos paukščių žiedavimui centrui apie aptiktą žieduotą paukštį parašė ornitologė GintarėGrašytė, rugpjūčio pabaigoje per pažįstamus ją pasiekė informacija apie prie elektros perdavimo oro linijos atramos aptiktą elektros nutrenktą žieduotą paukštį. Taip pat gauta elektrikų nufotografuoto to paukščio nuotrauka. Nuotraukoje nesunku buvo atpažinti žuvininką (Pandion haliaetus).

Žuvininkas su grobiu nutūpęs ant elektros perdavimo oro linijos atramos. Ramūno Vėgėlės nuotr.

Gintarei nedelsiant nuvykus į vietą, pavyko surasti ne tik dar keletą išlikusių paukščio kaulų ir plunksnų, bet ir spalvinį raudoną plastiko žiedą su įrašu PAN.Žiedas buvo gerokai apsilydęs, o tai buvo neabejotinas patvirtinimas, kad paukštis tikrai buvo nutrenktas elektros srovės.Surasti metalinį paukščio žiedą nepavyko (gal jį su paukščio koja kažkur nutempė kokia lapė, mangutas ar koks nors kitas žvėrelis).

Lenkijoje žieduotas žuvininkas, kuris, nutūpęs ant elektros perdavimo oro linijos atramos, buvo nutrenktas elektros srovės. Elektrikų nuotr.

Paukštis žuvo netoli Ūtos gyvenvietės Molėtų r. 2020 m. liepos 24 d. Žieduotas jis dar neskraidantis jauniklis 2018 m. birželio 23 d. netoli Krutyńgyvenvietės Varmijos Mozūrų vaivadijoje Lenkijoje. Atstumas nuo žiedavimo iki aptikimo vietos 314 km (± 5 km), azimutas (kryptis nuo žiedavimo vietos į aptikimo vietą) 59°,laiko tarpas nuo žiedavimo iki aptikimo 762 d. (2 m. 1 mėn. 1 d.). Tai pirmas žinomas piečiau Lietuvos išperėto žuvininko aptikimo Lietuvoje atvejis. Iki tol visi (41) šalyje aptikti žieduoti šios rūšies paukščiai buvo išperėti šiauriau Lietuvos: Švedijoje (3), Suomijoje (33), Estijoje (1), Latvijoje (4). 

Lenkijoje žieduoto žuvininko žiedavimo vieta (raudona žymė) ir aptikimo vieta (žalia žymė) sujungtos linija.

Paukštis šiais metais gal dar nebuvo visiškai subrendęs, kad galėtų perėti, bet kitais metais tikrai jau būtų visiškai subrendęs ir poruotųsi. Niekas negali paneigti, kad jo pora galėjo įsikurti kažkur netoliese tos vietos, kur jis, deja, žuvo. Tai, kad paukščiai dažnai pasirenka perėjimo vietas tolėliau nuo savo gimtojo lizdo, yra naudinga jų populiacijai. Taip išvengiama populiacijos gyvybingumui nenaudingos kraujomaišos.

Iš visų Lietuvoje aptiktų negyvų užsienyje žieduotų 37žuvininkų, net 15 (40,5%) buvo aptikti prie elektros perdavimo oro linijų atramų nutrenkti elektros srovės. Tikrasis dėl šios priežasties žuvusių paukščių skaičius tikrai yra dar didesnis, mat pranešimuose apie kitus aptiktus negyvus individus (22) jų žuvimo priežastys nebuvo įvardintos. Nėra jokios abejonės, kad tarp tų paukščių taip pat buvo ir nutrenktų elektros srovės. Akivaizdu, kad dėl šios priežasties žūsta tikrai nemažai šių (ir ne tik šių) paukščių, mat jie nevengia tūpti ant elektros perdavimo oro linijų atramų.

Lietuvos PŽC informacija

not a terminal