2018 m. gegužės 3 d. Kaune, Neries salelėje ties senamiesčiu, Saulius Praškevičius nufotografavo žieduotą  upinę žuvėdrą (Sterna hirundo). Nors nuotrauka nėra ypatingai geros kokybės, joje nesunkiai įžiūrimas plastiko (spalvinio) žiedo kodas – raudona IE5.

Izraelyje 2018-04-12 žieduota upinė žuvėdra Kaune, Neries salelėje ties senamiesčiu 2018-05-03. Sauliaus Praškevičiaus nuotrauka.

Šis paukštis, vyresnis nei antrų kalendorinių metų (išperėtas prieš 2017 m.), prieš 21 dieną (2018 m. balandžio 12 d.) Yosef’o Kiat’o buvo žieduotas Viduržemio jūros pakrantėje Izraelyje. Atstumas tarp žiedavimo ir aptikimo vietų 2614 km. Vidutinis paukščio migracijos greitis buvo 124,5 km per dieną.

Linija sujungtos Izraelyje žieduotos ir Lietuvoje aptiktos upinės žuvėdros žiedavimo (raudona žymė) ir aptikimo (žalia žymė) vietos.

Pagal žiedavimo duomenis absoliuti dauguma Europos upinių žuvėdrų žiemoja Vakarų ir Pietų Afrikos pakrantėse nuo Senegalo iki pat pietinio šio žemyno pakraščio. Į žiemovietes ir atgal jos migruoja vakarinėmis Europos ir Afrikos pakrantėmis. Yra žinomi trys jų (žieduotų Suomijoje) aptikimo atvejai Australijos, Tasmanijos ir Pietų Amerikos pakrantėse. Net iš kelių tūkstančių žinomų Europoje žieduotų šios rūšies paukščių aptikimų ne žiedavimo valstybėse atvejų, Izraelyje žinomas tik vienas (!) Suomijoje žieduoto paukščio aptikimo atvejis (Suomijos paukščių žiedavimo atlasas, 2 tomas, 2014).

Žinoma, kad upinės žuvėdros gausiai migruoja ir Šiaurės rytų Afrikos bei Viduržemio jūros rytine pakrante. Spėjama, kad tai Rytų Europos ir (gal) Vidurinės Azijos, Kazakstano ar net Vakarų Sibiro paukščiai. Jie tikriausiai žiemoja rytinėje ir (gal) pietinėje Afrikos pakrantėje. Gal tai vienas iš šių paukščių, žieduotas per pavasarinę migraciją Izraelyje, atklydo į Lietuvą. O gal tai Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos  ar Lietuvos paukštis, žiemojęs rytinėje Pietų Afrikos pusėje (Indijos vandenyno pakrantėje) ir į šiaurę patraukęs, ne vakarine, o rytine Afrikos pakrante.

Izraelyje šį pavasarį plastiko žiedais (suprantama, ir standartiniais metalo žiedais, nes, žieduojant bet kokiu plastiko žiedu, visada privalu paženklinti ir standartiniu metalo žiedu) paženklinta 1 tūkst. upinių žuvėdrų. Tikėtina, kad šie paukščiai padės rasti atsakymą, iš kur ir į kur rytine Viduržemio jūros pakrante migruoja upinės žuvėdros. Belieka būti akyliems paukščių stebėtojams ir apie aptiktas žieduotas upines žuvėdras (ir ne tik žuvėdras!) pranešti savo šalies (nacionaliniam) paukščių žiedavimo centrui.

Lietuvos PŽC informacija

not a terminal