Lietuvos paukščių žiedavimo centras gavo pranešimą, kad Kärkna vietovėje (Tartuma apskritis) Estijoje Arnold’as Kristjuhan’as per atsumą perskaitė lietuviško metalinio žiedo, kuriuo buvo paženklintas vendeninis strazdas (Cinclus cinclus), numerį. Dėl šių paukščių “charakterio”, tai padaryti yra išties nelengva. Todėl nenuostabu, kad stebėtojas šaltyje (!) tam sugaišo net keturias valandas. Jo atsiųsta informacija apie paukščio žiedą buvo surašyta labai detaliai, dalykiškai ir profesionaliai. Todėl dėl žiedo numerio teisingumo, nors tai nebuvo patvirtinta nuotraukomis, nebuvo net mažiausių abejonių. Stebėtojas net tiksliai parašė žiedo tipą – nerūdyjančio plieno.

Žieduotas vandeninis strazdas (fotografuota Žemaitijoje, 2018 m. vasario 25 d). Dalios Račkauskaitės nuotrauka.

Šis paukštis Daivos ir Dariaus Norkūnų buvo apžieduotas Kretuonėlės upelyje (Švenčionių r.) 2017 m. gruodžio 31 d. Paukštis aptiktas už 356 km į šiaurę nuo žiedavimo vietos. Tikriausiai jis buvo pakeliui į perimvietę gal Suomijoje, gal šiaurės vakarų Rusijoje. Tai pirmas žinomas Lietuvos rytinėje dalyje žieduoto šios rūšies paukščio aptikimas.

Dar vienas Lietuvoje, bet jos vakarinėje dalyje, žieduotas vandeninis strazdas yra aptiktas Norvegijoje. Vakarinėje Lietuvos dalyje yra aptiktas ir vienas Norvegijoje bei du Švedijoje žieduoti paukščiai. Gali būti, kad vakarinėje Lietuvos dalyje žiemoja daugiausiai iš kitapus Baltijos (iš Švedijos ir Norvegijos) atskridę vandeniniai strazdai. Rytinėje Lietuvos dalyje žiemojantys paukščiai, tikėtina, būna atskridę iš Suomijos ar šiaurės vakarų Rusijos. Esant tiek nedaug duomenų, tai tvirtinti vienareikšmiškai būtų neatsakinga, bet toks spėjimas tikrai yra. Žinomi dar du užsienyje žieduotų vandeninių strazdų aptikimo Lietuvoje atvejai, vienas jų buvo žieduotas Lenkijoje, kitas – Latvijoje.

Linijomis sujungtos Lietuvoje žieduotų ir užsienyje aptiktų bei užsienyje žieduotų ir Lietuvoje aptiktų vandeninių strazdų žiedavimo vietos (raudonos žymės) ir aptikimo vietos (žalios žymės).

Lietuvos PŽC informacija

not a terminal