Iki šiol Lietuvos paukščių žiedavimo centras yra gavęs informaciją apie penkių užsienyje plastiko žiedais paženklintų didžiųjų baltųjų garnių (Egretta alba) aptikimą Lietuvoje. Šie paukščiai, visi dar neskraidantys jaunikliai,  buvo žieduoti Baltarusijoje, Kroatijoje, Latvijoje ir Lenkijoje.

2017-09-11 Daiva Norkūnienė Vasaknų žuvininkystės tvenkiniuose Zarasų r. aptiko du Baltarusijoje plastiko žiedais baltas K1S ir baltas K81 (metaliniai žiedai, atitinkamai, BELARUS C00301 ir C00953) paženklintus paukščius. Pirmasis jų buvo žieduotas 2017-05-22 Minsko srities pietuose (atstumas nuo žiedavimo iki aptikimo vietos 326 km, kryptis nuo žiedavimo vietos į aptikimo vietą 347°), antrasis – 2015-06-08 Vitebsko srityje (atstumas 235 km, kryptis 298°). Šis paukštis 2017-03-05 jau buvo stebėtas ir Tiuringijos žemėje Vidurio Vokietijoje (atstumas 1337 km, kryptis 251°).

2016-09-06 Vytautas Eigirdas Ventės rage Šilutės r. aptiko Palenkės vaivadijoje Lenkijoje plastiko žiedu geltonas 224 (met. ž. POLAND CN05614) 2012-06-24 žieduotą paukštį (atstumas 233 km, kryptis 340°).

2016-07-21 Borisas Belčevas Kintų žuvininkystės tvenkiniuose Šilutės r. aptiko Kanierio ež. (Engurės sav.) Latvijoje plastiko žiedu oranžinis E32 (met. ž. LATVIA ET4535) 2014-06-03 žieduotą paukštį (atstumas 225 km, kryptis 217°). Šį paukštį tuose pačiuose tvenkiniuose 2014-10-01 aptiko ir Marius Čepulis.

2012-10-06 Julius Morkūnas Pavėžupio žuvininkystės tvenkiniuose Kelmės r. aptiko Kroatijoje plastiko žiedu baltas 10J (met .ž. CROATIA TA05296) 2006-05-20 žieduotą paukštį  (atstumas 1160 km, kryptis 17°).

Linijomis sujungtos užsienyje žieduotų baltųjų garnių žiedavimo vietos (balta žymė) ir jų aptikimo vietos Lietuvoje.

Pagal šiuos duomenis galima bent apytiksliai spręsti, iš kur yra kilę bent dalis vasaros pabaigoje ir rudenį Lietuvoje stebimų didžiųjų baltųjų garnių. Kitais metais didžiuosius baltuosius garnius plastiko žiedais planuojama pradėti žieduoti ir Lietuvoje

Lietuvos PŽC informacija

not a terminal