Kai baltieji gandrai peri arba lizduose augina jau išperėtus jauniklius, šie paukščiai neretai pievose, laukuose aptinkami ir įvairaus dydžio būriais. Dažniausia juos sudaro keliolika ar keliasdešimt paukščių, bet pasitaiko būrių, kuriuose galima suskaičiuoti ir šimtą ar net gerokai daugiau baltųjų gandrų. Tuose būriuose būna ir visiškai subrendę, bet dėl įvairių priežasčių neperintys arba nesėkmingai bandę perėti individai, tačiau dauguma jų – nesubrendę, todėl dar neperintys paukščiai. Įdėmiau pasižvalgius, tarp jų galima aptikti ir žieduotų individų.

Baltasis gandras. Andriejaus Bagdanovo nuotr.

Radviliškio rajone netoli Amalijos gyvenvietės Gediminas Eigirdas 2022 m. birželio 22 d. net apie 300 baltųjų gandrų būryje taip pat pastebėjo žieduotą individą. Ant jo dešinės jo kojos blauzdos (virš „kulno“) buvo plastikinis mėlynas žiedas su baltu iš apačios į viršų skaitomu įrašu H1KW. Ant kairės kojos pastaibio buvo metalinis žiedas, bet, paukščiui vaikščiojant žolėje, jis nesimatė.

Vengrijoje žieduotas baltasis gandras Lietuvoje (išnašoje padidintas jo žiedas). Gedimino Eigirdo nuotr.

Tas pats Vengrijoje žieduotas baltasis gandras (antras iš kairės) Lietuvoje. Gedimino Eigirdo nuotr.

Tas paukštis, dar neskraidantis jauniklis, 2021 m. birželio 18 d. buvo žieduotas Resznek gyvenvietėje (46°39’26“ š. pl., 16°28’17“ r. ilg., Zalos medė) Vengrijos vakaruose visai netoli sienos su Slovėnija. Atstumas tarp žiedavimo ir aptikimo vietų 1139 km, azimutas (kryptis nuo žiedavimo vietos į aptikimo vietą) 26°, laiko tarpas nuo žiedavimo iki aptikimo 375 dienos (1 m. ir 10 d.). Tai pirmas žinomas Vengrijoje žieduoto baltojo gandro aptikimas Lietuvoje. Be to, kaip informavo kolegos iš Vengrijos paukščių žiedavimo centro, jis yra aptiktas toliausiai į šiaurę iš visų toje šalyje žieduotų ir vėliau aptiktų baltųjų gandrų. Jo aptikimas neperinčių paukščių būryje visiškai nestebina, nes tai antrų kalendorinių metų paukštis, t.y. dar nesubrendęs ir dar neperintis.

Vengrijoje žieduoto baltojo gandro žiedavimo (raudona žymė) ir aptikimo Lietuvoje (žalia žymė) vietos sujungtos linija

Antrųjų, trečiųjų kalendorinių metų amžiaus, t.y. dar nesubrendę baltieji gandrai, po žiemojimo Afrikoje piečiau Sacharos dykumos kartais nesugrįžta į gimtuosius kraštus, o lieka vasaroti kažkur migracijos maršrute ar net žiemovietėse. Lietuvoje žieduoti tokio amžiaus šie paukščiai aptikti vasarojantys ne tik keliose Europos valstybėse (Bulgarijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Vokietijoje), bet ir Turkijoje, Izraelyje, Egipte, Etiopijoje, Zambijoje, Zimbabvėje ir net Pietų Afrikos Respublikoje. Kai kurie individai, ką įrodo ir šis Vengrijoje žieduoto paukščio aptikimo atvejis, nuskrenda net šiauriau savo gimtosios vietos.

Subrendę baltieji gandrai veisimosi laikotarpyje aptinkami kartais taip pat ganėtinai toli nuo gimtojo lizdo. Lietuvoje užaugę šios rūšies paukščiai tuo laikotarpiu aptikti (kai kurie iš jų tikrai perėjo, kiti – tikriausiai perėjo) Lenkijoje (3 paukščiai), Vokietijoje (2), Nyderlanduose (1) nuo 336 iki 1131 km (vidurkis – 637 km) atstumu nuo gimtojo lizdo. Išperėti Vokietijoje (4 paukščiai) ir Lenkijoje (1) baltieji gandrai tuo laikotarpiu aptikti (kai kurie iš jų tikrai perėjo, kiti – tikriausiai perėjo) Lietuvoje nuo 402 iki 872 km (vidurkis 682 km) atstumu nuo jų gimtojo lizdo.

Lietuvos PŽC informacija

not a terminal