Vokietijoje, Hamburgo mieste 2010 m. sausio 31 d. metaliniu žiedu HELGOLAND GERMANIA 5400558 ir plastiko žiedu RAUDONAS AX44 žieduotas vyresnis nei trečių kalendorinių metų amžiaus (išperėtas prieš 2008 m.) paprastasis kiras (Larus canus) pirmą kartą Lietuvoje, Juodkrantėje buvo aptiktas tų pačių metų  rugsėjo 19 d. Šiais metais šis paukštis spalio 3 d. Daivos ir Dariaus Norkūnų vėl buvo aptiktas ten pat, Juodkrantėje.

Žiedais HELGOLAND GERMANIA 5400558 ir RAUDONAS AX44 paženklintas paprastasis kiras 2018-10-03 Juodkrantėje. Dariaus Norkūno nuotrauka.

Tas pats paukštis 2016-09-04 taip pat Juodkrantėje. Vytauto Eigirdo nuotrauka.

Tai jau net 57-as jo stebėjimas Lietuvoje ir vis toje pačioje vietovėje – Juodkrantėje. Šis paukštis 2010-2018 m. čia buvo aptinkamas kiekvieną rudenį bei 2011, 2012, 2013, 2017 ir 2018 m. pavasariais. Tikėtina, kad jis ten buvo ir kitais pavasariais, tik niekas iš paukščių stebėtojų jo neaptiko. Šie stebėjimai neabejotinai byloja tai, kad paukštis kasmet pavasarį ir rudenį migruoja per Kuršių Neriją. Jeigu sąlygos palankios, per rudeninę migraciją čia jis apsistoja netrumpam. Pavyzdžiui, 2010 m. tarp nuo pirmo iki paskutinio aptikimo praėjo 61 diena, 2011 m. – 152 d., 2012 m. – 76 d. Paukštį yra aptikę net devyni stebėtojai: Borisas Belčevas, Vytautas Eigirdas, Saulius Medžionis, Darius Norkūnas, Daiva Norkūnienė, Vytautas Pareigis, Antanas Petraška, Emilija Razmienė ir Jūratė Zarankaitė.

Lentelėje įrašyta paukščio stebėjimo data arba pirmo ir paskutinio stebėjimo tame sezone datos, o skliausteliuose įrašytas stebėjimų tarp pirmo ir paskutinio stebėjimo tame sezone skaičius.

Šis paukštis peri tikriausiai kažkur į šiaurę ar į šiaurės rytus nuo Lietuvos, gal mažai žmonių apgyvendintoje vietovėje. Todėl nieko nuostabaus, kad jo aptikimų veisimosi laikotarpiu nėra žinoma. Bet faktas, kad nežinoma šio paukščio aptikimų jo žiemojimo laikotarpiu (kažkur į vakarus ar į pietvakarius nuo Lietuvos), ką prieš keletą dienų patvirtino kolegos iš Vokietijos paukščių žiedavimo centro Vogelwarte Helgoland, tikrai kelia nuostabą. Manoma, kad taip yra todėl, kad jis žiemoja ne kuriame nors Europos mieste (žiemos laikotarpiu šie paukščiai miestuose aptinkami gana gausiai), o kažkur toliau nuo žmogaus apgyvendintų teritorijų.

Lietuvos PŽC informacija

not a terminal