2018 m. pirmą kartą Lietuvoje plastiko žiedais paženklinti 169 didžiųjų baltųjų garnių (Egretta alba) jaunikliai. Paukščiai žieduoti dviejose kolonijose Šakių ir Utenos rajonuose. Lietuvos paukščių žiedavimo centras jau gavo pranešimą apie vieno iš šių paukščių aptikimą Vokietijoje.

Alaušo ež. Utenos r. 2018-06-02 žieduoti didžiųjų baltųjų garnių jaunikliai lizde. Daivos ir Dariaus Norkūnų nuotrauka.

Metaliniu žiedu LITHUANIA AA01472 ir plastiko žiedu BALTAS P059 paukštį paženklino Daiva ir Darius Norkūnai Alaušo ež. Utenos r. birželio 2 d. Rugpjūčio 26 d. šis paukštis buvo pastebėtas nedideliame Habekost ežerėlyje (53°21’36’’ Š.pl., 10°41’9’’ R.il.) netoli Hamburgo (Žemutinės Saksonijos žemė) Vokietijoje. Šio paukščio aptikėjas pranešė, kad ežerėlyje suskaičiavo 5 didžiuosius baltuosius garnius ir net apie 1600 pilkųjų žąsų.

Atstumas tarp žiedavimo ir aptikimo vietų lygiai 1000 km, kryptis nuo žiedavimo vietos į aptikimo vietą 256°, laiko tarpas nuo žiedavimo iki aptikimo 85 dienos.

Linija sujungtos Lietuvoje žieduoto didžiojo baltojo garnio žiedavimo (raudona žymė) ir jo aptikimo (žalia žymė) vietos.

Iki šiol mums yra žinomi ir 5 užsienyje žieduotų didžiųjų baltųjų garnių aptikimo Lietuvoje atvejai (žiūr. 2017-10-09 paskelbtą informaciją).

Lietuvos PŽC informacija

not a terminal