2018 m. pavasarį (tikslesnė data nežinoma) Vilniuje (Dvarčionyse) su metalo detektoriumi buvo aptiktas paukščio kojos kaulas su Danijos paukščių žiedavimo centro žiedu ant jo. Tolesnė su šiuo žiedu susijusi istorija yra pamokanti. 

Praėjus daugiau nei pusmečiui, paukščio žiedą suradusio pažįstamas apie tą žiedą parašė ir pridėjo jo nuotrauką savo Facebook’o paskyroje. Netrukus, pamatęs šią informaciją, Ernestas B. (pavardė žinoma) paprašė parašyti “kodą” (nuotraukoje žiedas buvo nufotografuotas neištiesintas į plokštelę ir tik iš vienos pusės, todėl visas žiedo įrašas joje nebuvo matomas). Netrukus Facebook’e tas prašymas buvo išpildytas – parašytas visas žiedo įrašas.

Paukščio kojos kaulas su žiedu ir tas pats į plokštelę ištiesintas žiedas. Juozo Baškio nuotr.

Vėliau informacija apie šio žiedo aptikimą buvo pranešta ir Lietuvos paukščių žiedavimo centrui, kuris ją nustatyta duomenų keitimosi tarp paukščių žiedavimo centrų tvarka ir forma operatyviai perdavė Danijos paukščių žiedavimo centrui. Nors žiedavimo centro pateikti duomenys buvo visiškai teisingi, netrukus iš Danijos kolegų gautame oficialiame atsakyme buvo įrašyta visai kiti duomenys: aptikimo data ne 2018 m. pavasaris, o 2018 m. lapkričio 24 d., aptikimo vieta ne Vilnius (Dvarčionys) su tiksliomis aptikimo vietos geografinėmis koordinatėmis, bet Baltijos pajūrys ties Šaipių kaimu Klaipėdos r. Tokius (neteisingus!) duomenis į Danijos paukščių žiedavimo centro duomenų apie aptiktus žieduotus paukščius įvedimo sistemą buvo įvedęs Ernestas B. Kas tai: klaida ar (dar blogiau!) sąmoningas klaidinimas?

Kokia visos šios istorijos pamoka? Tokiais atvejais (apie aptiktus bet kurios šalies žiedais paženklintus paukščius ar aptiktus tik jų žiedus) geriausia yra pranešti paukščių žiedavimo centrui tos šalies, kurioje žieduotas paukštis (ar tik jo žiedas) buvo aptiktas. Lietuvoje – Lietuvos paukščių žiedavimo centrui, o ne kažkam kitam. Žiedavimo centras, gavęs tokį pranešimą, jei reikia, duomenis patikslinęs, informaciją nustatyta tvarka ir forma perduoda atitinkamam paukščių žiedavimo centrui. Gavus atsakymą su paukščio žiedavimo duomenimis, pranešėjui nedelsiant išsiunčiamas paukščio žiedavimo/aptikimo duomenų lapas, kuriame įrašyti visi tuo žiedu paženklinto paukščio žiedavimo duomenys (rūšis, lytis, amžius, žiedavimo data, vieta, tos vietos geografinės koordinatės ir kt.) bei jo aptikimo (jei žinoma daugiau nei vienas aptikimas – visų aptikimų) duomenys (data, vieta, tos vietos geografinės koordinatės, paukščio būklė, aptikimo aplinkybės, atstumas tarp žiedavimo ir aptikimo vietų, kryptis nuo žiedavimo vietos į aptikimo vietą, laiko tarpas nuo žiedavimo iki aptikimo).

Šiuo konkrečiu atveju žiedu DENMARK 8A87642 Baltijos jūroje Danijai priklausančioje mažoje Christiansø salelėje (Ertholmenės salyne, maždaug  18 km į šiaurės rytus nuo Bornholmo salos) veikiančioje Christiansø paukščių žiedavimo stotyje 2013 m. spalio 2 d. buvo paženklintas pirmametis strazdas giesmininkas (Turdus philomelos). Atstumas tarp paukščio žiedavimo ir jo žiedo aptikimo vietų yra 650 km. Kadangi rastas jau visiškai švarus (be jokių minkštųjų audinių liekanų) kojos (pastaibio) kaulas, tikėtina, kad paukštis žuvo ne vėliau kaip 2017 m. rudenį arba kažkada ankščiau laikotarpyje nuo 2014 m. pavasario.

Strazdas giesmininkas. Sauliaus Karaliaus nuotr.

Lietuvos PŽC informacija

not a terminal