KAIP PRANEŠTI APTIKUS ŽIEDUOTĄ PAUKŠTĮ AR ŠIKŠNOSPARNĮ?

Lietuvoje aptikus (pamačius, nufotografavus, sugavus, radus negyvą, sumedžiojus ar bet kaip kitaip aptikus) bet kokiu (lietuvišku ar bet kurios užsienio valstybės) metaliniu žiedu ar bet kokiu plastikiniu (spalviniu) žiedu paženklintą paukštį ar šikšnosparnį, prašome užpildyti šioje svetainėje esamą „Žieduoto paukščio aptikimo duomenų įvedimo formą“ (forma atidaroma šios svetainės skyriaus „Žiedavimo centras“ kiekvienos skilties apačioje esančiu mygtuku „RADAI ŽIEDUOTĄ PAUKŠTĮ – PRANEŠK!) ir ją išsiųsti Lietuvos paukščių žiedavimo centrui.

Užsienyje aptikus (pamačius, nufotografavus, sugavus, radus negyvą, sumedžiojus ar bet kaip kitaip aptikus) lietuvišku metaliniu ir/ar plastikiniu (spalviniu) žiedu (informacija apie Lietuvoje naudotus ir naudojamus metalinius žiedus yra šios svetainės skyriaus „“Žiedavimo centras“ skiltyje „Žiedai“, o informacija apie Lietuvoje naudotus ir naudojamus plastikinius (spalvinius) žiedus yra šios svetainės skyriaus „Žiedavimo centras“ skiltyje „Spalvinis ženklinimas“ ) paženklintą paukštį ar šikšnosparnį, taip pat prašome užpildyti šioje svetainėje esamą „Žieduoto paukščio aptikimo duomenų įvedimo formą“ (forma atidaroma šios svetainės skyriaus „Žiedavimo centras“ kiekvienos skilties apačioje esančiu mygtuku „RADAI ŽIEDUOTĄ PAUKŠTĮ – PRANEŠK!) ir ją išsiųsti Lietuvos paukščių žiedavimo centrui.

Kiekvienas toks pranešimas yra labai svarbus, vertingas ir laukiamas specialistų!

Jeigu įvesite savo kontaktinius duomenis, Lietuvos paukščių žiedavimo centas Jums praneš visa tai, kas apie tą paukštį yra žinoma: jo rūšis, lytis, amžius, žiedavimo data ir vieta, ankstesnių jo aptikimų, jei tokie yra žinomi, datos ir vietos bei kiti duomenys.

not a terminal