Paženklinto paukščio aptikimo duomenų įvedimo forma

01 Aptiktas pats paukštis
02 Aptiktas tik žiedas
03 Aptikta tik koja su žiedu gamtoje
06 Aptiktas laive jūroje
07 Aptiktas prie naminių paukščių
09 Aptikimo priežastis – žiedas
10 Nušautas
11 Rastas nušautas
12 Nušautas dėl derliaus ar naminių gyvūnų apsaugos
13 Nušautas gamtosaugos tikslu
14 Nušautas dėl žmogaus gerbūvio
15 Nušautas komercijos ar mokslinio tyrimo tikslu
16 Nušautas dėl to, kad buvo žieduotas
20 Sąmoningai sugautas
21 Sugautas laikymui nelaisvėje ar laikomas nelaisvėje
22 Sugautas dėl derliaus ar naminių gyvūnų apsaugos
23 Sugautas gamtosaugos tikslu
24 Sugautas dėl žmogaus gerbūvio
25 Sugautas komercijos ar mokslinio tyrimo tikslu
26 Sugautas dėl to, kad buvo žieduotas
27 Sugautas prie inkilo ar inkile
28 Metalinio žiedo įrašas perskaitytas per atstumą (paukščiui esant laisvėje)
28a Metalinio žiedo įrašas perskaitytas paukščio nuotraukoje
30 Susitepęs nafta ar jos produktais
31 Dėl kontakto su žmogaus jau nenaudojamais daiktais
32 Dėl kontakto su žmogaus dar naudojamais daiktais
33 Patekęs į apsauginius tinklus
34 Patekęs į bet kokias gaudykles kitų gyvūnų gaudymui
35 Nutrenktas elektros
36 Paveiktas radioaktyviomis medžiagomis
37 Mirties priežastis – nuodai (kokie nuodai – žinoma)
38 Mirties priežastis – nuodai (kokie nuodai – nežinoma)
40 Numuštas autotransporto priemonės
41 Numuštas geležinkelyje
42 Numuštas oro transporto priemonės
43 Atsitrenkė į laidus
44 Atsitrenkė į stiklą
45 Atsitrenkė į statinį, bet ne į stiklą
46 Pateko į bet kokio statinio vidų
47 Atskrido į šviesą
48 Atsitiktinai dėl žmogaus veiklos
49 Pateko į dirbtinę vandens talpą
50 Buvo sužeistas
51 Buvo su invalidiniais pakitimais
52 Paveiktas grybelinės infekcijos
53 Paveiktas virusinės infekcijos
54 Paveiktas bakterinės infekcijos
55 Apniktas endoparazitų
56 Botulizmas
57 Apniktas pirmuonių
58 Paveiktas įvairių ligų sukėlėjų
60 Sugautas kito gyvūno (kokio – nežinoma)
61 Sugautas katės
62 Sugautas naminio gyvūno (ne katės)
63 Sugautas laukinio žinduolio
64 Sugautas pelėdos ar plėšriojo paukščio (kokio – nežinoma)
65 Sugautas pelėdos ar plėšriojo paukščio (žinoma kokio) (jo rūšį įrašyti lauke „Pastabos“)
66 Sugautas paukščio (ne pelėdos ir ne plėšriojo)
67 Sugautas tos pačios rūšies paukščio
68 Sugautas varliagyvio, roplio ar žuvies
69 Nukentėjo nuo bestuburio(-ų) gyvūno(-ų)
70 Nuskendęs naturaliame vandens telkinyje
71 Įsipainiojęs naturaliame objekte
72 Naturaliame uokse ar urve
73 Atsitrenkęs į naturalų (gamtinį) objektą
74 Dėl šalto oro
75 Dėl karšto oro
76 Dėl maisto ar vandens stokos
77 Aptiktas įšalęs lede
78 Dėl audros, liūties, krušos ir pan.
81 Identifikuotas pagal spalvinį koduotą kojos žiedą laisvėje
81a Identifikuotas pagal spalvinį koduotą kojos žiedą nuotraukoje
82 Identifikuotas pagal kaklo žiedą laisvėje
82a Identifikuotas pagal kaklo žiedą nuotraukoje
83 Identifikuotas pagal sparno žymeną laisvėje
83a Identifikuotas pagal sparno žymeną nuotraukoje
87 Identifikuotas pagal snapo plokštelę laisvėje
87a Identifikuotas pagal snapo plokštelę nuotraukoje
88 Identifikuotas pagal paženklintas plasnojamąsias plunksnas laisvėje
88a Identifikuotas pagal paženklintas plasnojamąsias plunksnas nuotraukoje
89 Identifikuotas pagal dažytas plunksnas laisvėje
89a Identifikuotas pagal dažytas plunksnas nuotraukoje
91 Vėjo jėgainės zonoje
99 Aplinkybės visiškai nežinomos

  1. Visas metalinio žiedo įrašas:

  2. Metalinio žiedo vieta:

  Pažymėkite

  3. Kitas paženklinimas:

  Jeigu yra, žemiau pažymėkite atitinkamus kvadratėlius ir įrašykite spalvą bei įrašą.

  Žiedas ant dešinės kojos:


  žiedo spalva:

  įrašas:

  įrašo spalva:

  Žiedas ant kairės kojos:


  žiedo spalva:

  įrašas:

  įrašo spalva:

  Žiedas ant kojos, nežinoma kurios:


  žiedo spalva:

  įrašas:

  įrašo spalva:

  Žiedas ant kaklo:

  žiedo spalva:

  įrašas:

  įrašo spalva:

  Žymena ant sparno:


  žymenos spalva:

  įrašas:

  įrašo spalva:

  Snapo plokštelė:

  Plokštelės spalva:

  įrašas:

  įrašo spalva:

  4. Paukščio rūšis (jei žinoma):

  5. Paukščio lytis (tik tuo atveju, kai tikrai žinoma):

  6. Paukščio amžius (jei žinomas)

  7. Aptikimo data:

  jeigu žinoma tiksli data: [metai]-[mėnuo]-[diena]

  jeigu žinoma tik apytikslė data: pvz., 2022 m. sausio pradžia (ar vidurys, pabaiga), 2021 m. birželio (ar kuris kitas) mėnuo, 2020 m. vasaros vidurys, 2021-2022 m. žiema ir pan.)

  8. Aptikimo vieta:

  vietovė (kaimo, gyvenvietės, miško, ežero, upės pavadinimas; jei aptikta ne kaime ar gyvenvietėje, tiksli vietovė nurodoma įrašant kaimo, gyvenvietės, ežero, ... pavadinimą ir apytikslį atstumą bei kryptį nuo to kaimo, gyvenvietės, ežero, ...)

  rajono ar savivaldybės pavadinimas:

  valstybės pavadinimas (jei aptikta ne Lietuvoje):

  9. Aptikimo vietos koordinatės - žemėlapyje suraskite ir paspauskite ant aptikimo vietos:

  10. Paukščio būklė:

  11. Aptikimo aplinkybės (išskleiskite sąrašą):

  12. Aptikimo aplinkybių tikslumas:

  13. Pastabos (įrašykite tai, kas Jūsų nuomone gali būti verta dėmesio ar įdomu)

  14.Jeigu turite paukščio ar jo žiedo nuotrauką(-ų), pridėkite (nepriklausomai nuo jos(-ų) kokybės).

  15.Pranešėjo duomenys.


  Jeigu įrašysite savo adresą, Jums bus pranešta visa tai, kas apie tą paukštį yra žinoma: jo rūšis, lytis, amžius, žiedavimo data ir vieta, ankstesnių jo aptikimų, jei tokie yra žinomi, datos ir vietos bei kiti duomenys (jeigu norite likti nežinomu(-a), žemiau esančius laukelius palikite tuščius).

  Vardas
  Pavardė
  El. adresas, arba adresas
  Tel.Nr.

  Prašome atidžiai patikrinti, ar įvesti duomenys teisingi.
  Kiekvienas toks pranešimas yra labai svarbus ir vertingas!

  Aplinkybės
  not a terminal