TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

Paukščiai žieduojami visuose šešiuose kontinentuose ir daugelyje valstybių. Kiekvienoje valstybėje šią veiklą koordinuoja nacionalinis paukščių žiedavimo centras, bet paukščiai nepripažįsta valstybinių sienų. Pavyzdžiui, Lietuvoje išperėta šelmeninė kregždė, kol ji nuskrenda į žiemavietes Pietų Afrikoje, perskrenda keliolika valstybių, o upinė žuvėdra migracijos kelyje gali pabuvoti apie 30 valstybių. Todėl viena iš labai svarbių paukščių migracijų ir kitų jų gyvenimo paslapčių sėkmingo tyrimo sąlygų yra glaudus ir efektyvus tarptautinis bendradarbiavimas, keitimasis informacija, darbų koordinavimas.


Siekiant pagerinti tarptautinį bendradarbiavimą, Europos nacionalinių paukščių žiedavimo centrų atstovai 1963 m. spalio mėn., susirinkę Paryžiuje, įkūrė Europos Sąjungą paukščių žiedavimui (The European Union for Bird Ringing, sutrumpintai — EURING). Svarbiausias šios organizacijos įkūrimo tikslas buvo organizuoti, koordinuoti ir standartizuoti mokslinį paukščių žiedavimą visose Europos valstybėse.


Norint palengvinti apsikeitimą paukščių žiedavimo duomenimis ir jų apdorojimą bei palyginimą, 1966 m. buvo sukurta vieninga žieduotų paukščių žiedavimo ir jų aptikimų duomenų kodavimo sistema (EURING Code 1966). Šią kodavimo sistemą 1979 m. pakeitė nauja (EURING Code 1979). Ji nepalyginamai tobulesnė, nepalyginamai didesnes kodavimo galimybes turinti kodų versija. Galiausiai buvo sukurta trečia kodų versija (EURING Code 2000) ir naujausias šios versijos variantas (EURING Code 2000+). Šioje naujausioje paukščių žiedavimo ir aptikimo duomenų kodavimo versijoje padaryti pakeitimai, susiję su XX a. pabaigoje Europoje buvusiais politiniais pokyčiais, dar daugiau išplėsta koduojamų duomenų apimtis.


Sparčiai daugėjant pranešimų apie aptiktus žieduotus paukščius, buvo nutarta sukurti EURING‘o duomenų banką, kuriame būtų saugomi duomenys apie visus Europoje žieduotus paukščius, kurie po žiedavimo buvo aptikti ir apie tai buvo pranešta žiedavimo centrams. Toks duomenų bankas sukurtas 1975 m. Nyderlanduose, prie Nyderlandų nacionalinio paukščių žiedavimo centro. Dabar šis duomenų bankas yra Britanijos ornitologijos treste. Jame saugomų įrašų skaičius 2020 m. sausio 15 d. buvo 24,8 milijonų.


EURING‘as inicijuoja visą Europą apimančius paukščių žiedavimo projektus. Iš tokių paminėtini projektai „Acrocephalus“ (ežerinė nendrinukė ir kitos Acrocephalus genties paukščių rūšys), „Swallow“ (šelmeninė kregždė) ir kt. Taip pat organizuojamos EURING‘o techninės konferencijos, kurios skirtos paukščių žiedavimo duomenų analizės metodams aptarti.


Kas dveji metai vyksta EURING‘o Generalinės asamblėjos, kuriose dalyvauja nacionalinių paukščių žiedavimo centrų vadovai ir kiti atstovai.


Šiuo metu EURING‘o tikraisiais nariais yra 35 nacionaliniai Europos valstybių paukščių žiedavimo centrai, tarp jų Lietuvos paukščių žiedavimo centras. Asocijuotais nariais yra Izraelio, Turkijos, Kipro, kai kurių Afrikos valstybių nacionaliniai paukščių žiedavimo centrai.

NUORODOS

Europos Sąjunga paukščių žiedavimui (EURING)

logo

http://www.euring.org

Europoje naudojami spalvoti žiedai (ir kiti ženklai)

logo

http://www.cr-birding.org

not a terminal