ŽIEDAVIMO CENTRO MISIJA

Lietuvos paukščių žiedavimo centras yra Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus struktūrinis padalinys, kuris:

  1. savo kompetencijos ribose organizuoja, koordinuoja ir vykdo paukščių žiedavimą Lietuvoje;
  2. organizuoja žiedų ar kitų paukščių ženklinimo priemonių įsigijimą, juos išduoda šalies žieduotojams;
  3. ruošia paukščių žiedavimo ar ženklinimo metodikas ir instrukcijas, su jomis supažindina žieduotojus;
  4. nustato kaupiamų duomenų apie žieduojamą paukštį apimtį, matavimo metodikas, paukščių žiedavimo duomenų (ataskaitų) pristatymo žiedavimo centrui tvarką ir terminus;
  5. renka, sistemina, apibendrina, saugo, teikia ir skelbia informaciją apie žieduotus, o taip pat apie aptiktus ar pastebėtus žieduotus paukščius;
  6. rengia kasmetines paukščių žiedavimo suvestines ir ataskaitas; teikia konsultacijas paukščių žieduotojams visais su paukščių žiedavimu susijusiais klausimais;
  7. keičiasi informacija su užsienio šalių paukščių žiedavimo centrais, su kitomis paukščių žiedavimu suinteresuotomis organizacijomis ir specialistais.

Lietuvos paukščių žiedavimo centras yra Europos Sąjungos paukščių žiedavimui (The European Union for Bird Ringing, sutrumpintai — EURING) tikrasis narys.

KONTAKTAI

Lietuvos paukščių žiedavimo centras
Vadovas – Ričardas Patapavičius

Laisvės al. 106, LT-44253 Kaunas

8 37 20 58 70

likcentras@gmail.com

not a terminal