Žemiau yra galimybė rasti informacijos vienaip ar kitaip susijusios su paukščių žiedavimu ar paukščių žiedavimo duomenų panaudojimu. 

Apie tai, kokiais kakliniais žiedais yra ženklinamos baltakaktės žąsys (žiedų spalvos ir įrašai juose), kaip teisingai perskaityti jų įrašus, kokios dažniausios klaidos šiuos žiedus identifikuojant, galima sužinoti straipsnyje „Kakliniais žiedais ženklintos baltakaktės žąsys“, išspausdintame Lietuvos ornitologų draugijos leidžiamame žurnale „Paukščiai“, 2009, Nr. 1, 16-17 psl. Šį straipsnį galite skaityti čia.

Apie kai kuriuos paukščių žiedavimo istorijos Lietuvoje faktus, apie Lietuvoje naudotus anksčiau ir naudojamus dabar paukščių žiedus, apie sužieduotų paukščių skaičių, apie paukščių žiedavimo duomenų tvarkymo algoritmus, apie paukščių žiedavimo perspektyvas ir apie kitus su paukščių žiedavimu Lietuvoje susijusius momentus galima sužinoti „išklausius“ Lietuvos ornitologų draugijos 30-mečiui skirtoje konferencijos skaitytą pranešimą „90 metų nuo sistemingo paukščių žiedavimo Lietuvoje pradžios“. Pranešimą peržiūrėti galima čia

Apie paukščių ženklinimą įvairiais spalviniais (plastikiniais) kojų ir kaklo žiedais ir kitais ženklais (vėliavėlėmis, sparno žymenomis, snapo plokštelėmis), apie jų spalvas ir įrašus, apie jų identifikavimo ypatumus, apie tai, kodėl tai visada naudojami kartu su standartiniais metaliniais žiedais galima sužinoti straipsnyje „Paukščių ženklinimas spalviniais žiedais“, Šią publikaciją sudaro trys dalys išspausdintos trijuose Lietuvos ornitologų draugijos leidžiamo žurnalo  „Paukščiai“ numeriuos: 

1 dalis – 2020, Nr. 3 (47), 16-25 psl. (skaityti čia)

2 dalis – 2020, Nr. 4 (48), 31-39 psl. (skaityti čia),

3 dalis – 2021, Nr. 1 (49), 20-31 psl. (skaityti čia),

Apie Lietuvos pajūryje aptiktas žieduotas jūršarkes (Haematopus ostralegus) rašoma straipsnyje „Žieduotos jūršarkės Lietuvos pajūryje“, kuris buvo publikuotas Lietuvos ornitologų draugijos leidžiamame žurnale „Paukščiai“, 2021, Nr. 3 (51), 16-17 psl. Šį straipsnį galite skaityti čia.

Kas sužinota pagal iki 2023 m. vasario 1 d. gautus duomenis apie 2010 m. pavasarį spalviniais žiedais Lietuvoje paženklintus rudagalvius kirus rašoma Lietuvos ornitologų draugijos leidžiamo žurnalo „Paukščiai“ (2023, Nr.1 (57), 19-26 psl.) straipsnyje „Apie 2010 m. pavasarį žieduotus rudagalvius kirus“. Šią publikaciją galite skaityti čia.

not a terminal