PAUKŠČIŲ ŽENKLINIMAS LIETUVOJE SPALVOTAIS (PLASTIKINIAIS) ŽIEDAIS

Žemiau yra surašyta informacija apie visus Lietuvoje vykdytus ir vykdomus paukščių ženklinimo spalvotais (plastikiniais) žiedais projektus.

Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo)

 • Du plastikiniai žiedai ant to paties pastaibio. Kiekviename žiede vienos raidės įrašas. Žiedų spalva balta (įrašas juodas), žalia (įrašas baltas) arba raudona (įrašas baltas). 
 • Raudoni plastikiniai žiedai su baltu įrašu Pxxx (P = raidė „P”, x = skaitmuo nuo 0 iki 9) ant dešinio pastaibio.

Didysis baltasis garnys (Egretta alba)

 • Balti plastikiniai žiedai su juodu įrašu Pxxx arba Prxx (P = raidė „P”, r = raidė, x = skaitmuo nuo 0 iki 9) ant kairės blauzdos. 

Pilkasis garnys (Ardea cinerea)

 • Geltoni plastikiniai žiedai su juodu įrašu Pxxx (P = raidė „P”, x = skaitmuo nuo 0 iki 9) ant kairės baluzdos.

Juodasis gandras (Ciconia nigra)

 • Balti plastikiniai žiedai su juodu įrašu Vxxx (V = raidė „V”, x = skaitmuo nuo 0 iki 9) ant dešinės blauzdos. 

Baltasis gandras (Ciconia ciconia)

 • Žali plastikiniai žiedai su baltu įrašu Axxxx (A = raidė „A”, x = skaitmuo nuo 0 iki 9) ant dešinės blauzdos. 

Gulbė nebylė (Cygnus olor)

 • Mėlyni plastikiniai žiedai su baltu įrašu TCxx, TYxx, TUxx (TC, TY, TU = raidės „TC“, „TY“, „TU“; x = skaitmuo nuo 0 iki 9) ant dešinio pastaibio.
 • Mėlyni plastikiniai kaklo žiedai su baltu įrašu TMxx, TPxx, TTxx (TM, TP, TT = raidės „TM“, „TP“, „TT“; x = skaitmuo nuo 0 iki 9). 

Mažoji gulbė (Cygnus columbianus)

 • Žali plastikiniai žiedai su baltu įrašu AEr (AE = raidės „AE“, r = raidės U, V, X, Y, Z) arba su baltu įrašu AFr (AF = raidės „AF“, r = raidės A, B, C, D, E) ant pastaibio. 

Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus)

 • Mėlyni plastikiniai kaklo žiedai su baltu įrašu 7Cxx, 2Hxx, 3Hxx, 4Hxx (C, H = raidės „C“, „H“, x = skaitmuo nuo 0 iki 9).
 • Mėlyni plastikiniai žiedai su baltu įrašu 7Cxx (C = raidė „C“, x = skaitmuo nuo 0 iki 9) ant dešinio pastaibio.

Baltakaktė žąsis (Anser albifrons)

 • Juodi plastikiniai kaklo žiedai su baltu įrašu 5Ar, 5Br, 5Cr, 5Er (A, B, C, E = raidės „A“, „B“, „C“, „E”; r = raidė). Simboliai „Ar“, „Br“, „Cr“, „Er“ įrašyti pasukti 90° kampu įrašo pirmojo simbolio atžvilgiu.
 • Juodi plastikiniai kaklo žiedai su baltu įrašu C7r, C8r (C = raidė „C“, r = raidė). Simboliai „7r“, „8r“ įrašyti pasukti 90° kampu įrašo pirmojo simbolio atžvilgiu.
 • Juodi plastikiniai kaklo žiedai su baltu įrašu LAr, LBr, LCr, LEr (LA, LB, LC, LE = raidės „LA”, „LB“, „LC“, „LE“). Simboliai „Ar“, „Br“, „Cr“, „Er“ įrašyti pasukti 90° kampu įrašo pirmojo simbolio atžvilgiu.
 • Juodi plastikiniai kaklo žiedai su baltu įrašu TYx, TVx, TZx (TY, TV, TZ = raidės „TY“, „TV“, „TZ“; x = skaitmuo nuo 0 iki 9). Simboliai „Yx”, „Vx”, „Zx” įrašyti pasukti 90° kampu įrašo pirmojo simbolio atžvilgiu.
 • Juodi plastikiniai kaklo žiedai su baltu įrašu Zxr (Z = raidė „Z”, x = skaitmuo nuo 1 iki 9, r = raidė). Simboliai ”xr“ įrašyti pasukti 90° kampu įrašo pirmojo simbolio atžvilgiu.

Pilkoji žąsis (Anser anser)

 • Balti plastikiniai kaklo žiedai su juodu įrašu Axx arba Bxx (A, B = raidės „A“, „B“; x = skaitmuo nuo 0 iki 9). Simboliai „xx“ įrašyti pasukti 90° kampu įrašo pirmojo simbolio atžvilgiu.

Baltaskruostė berniklė (Branta leucopsis)

 • Juodi plastikiniai  žiedai su baltu įrašu (viena eilute skersai kaklo) Dxx (D = raidė „D“, x = skaitmuo nuo 0 iki 9).
 • Po vieną plastikinį žiedą ant abiejų pastaibių:
  Kairys pastaibis: Geltoni plastikiniai žiedai su juodu įrašu: skaitmuo arba raidė arba viena, dvi ar trys linijos visu žiedo perimetru.
  Dešinys pastaibis: Juodi arba mėlyni žiedai su baltu įrašu: skaitmuo arba raidė arba viena, dvi ar trys linijos visu žiedo perimetru.

Didžioji antis (Anas platyrhynchos)

 • Mėlyni plastikiniai žiedai su baltu įrašu Axx, Kxx, Pxx,  (A, K, P = raidės „A“, „K“, „P“, x = skaitmuo nuo 0 iki 9) ant pastaibio. 

Juodasis peslys (Milvus migrans)

 • Geltoni plastikiniai žiedai su juodu įrašu xr arba rr (x = skaitmuo nuo 0 iki 9, r = raidė) ant pastaibio.

Rudasis peslys (Milvus milvus)

 • Balti plastikiniai žiedai su juodu įrašu xr arba rx (x = skaitmuo nuo 0 iki 9, r = raidė) ant pastaibio.

Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla)

 • Po metalinį dažytą žiedą ant kiekvieno pastaibio.
 • Dešinys pastaibis: dviejų spalvų – mėlyna (viršutinė pusė) ir raudona (apatinė pusė) žiedai su įrašu baltai KAxxx aba KVxxx (KL, KV = raidės „KA“, „KV“, x = skaitmuo nuo 0 iki 9).
 • Kairys pastaibis: juodi žiedai su baltu įrašu Lxxx (L = raidė „L“, x = skaitmuo nuo 0 iki 9; įrašas per dvi eilutes: raidė „L“ ir pirmas skaitmuo virutinėje eilutėje, 3-as ir 4-as skaitmenys – apatinėje eilutėje. Tokie žiedai naudojami nuo 2012 metų. 
 • Kairys pastaibis: kiekvienais metais kitos spalvos arba dviejų spalvų žiedai naudoti įskaitytinai iki 2011 m. 

Mažasis erelis rėksnys (Aquila pomarina)

 • Žali plastikiniai žiedai su baltu įrašu rx arba rr (x = skaitmuo nuo 0 iki 9, r = raidė) ant pastaibio.

Žuvininkas (Pandion haliaetus)

 • Raudoni plastikiniai žiedai su baltu įrašu xCx  (C = raidė „C“, x = skaitmuo nuo 0 to 9) ant pastaibio.

Pilkoji gervė (Grus grus)

 • Po tris plastikinius žiedus be įrašo ant kiekvienos blauzdos.
  Kairė blauzda: baltas-žalias-baltas (Lietuvoje pagal šį projektą žieduotų šios rūšies paukščių kodas).
  Pastaba: keliems paukščiams vietoje žalio žiedo uždėtas telemetrinis prietaisas („siųstuvas“). 
  Dešinė blauzda: balto, geltono, raudono, žalio, mėlyno, juodo žiedų bet kokia galima kombinacija. 

Paprastoji pempė (Vanellus vanellus)

 • Geltonos plastikinės „vėliavėlės“ su įrašu xx (x = skaitmenys nuo 0 iki 9) ant kairės blauzdos ir geltonas, mėlynas arba raudonas plastikinis žiedas be įrašo ant dešinės blauzdos. Metalinis žiedas ant kairio pastaibio. 

Juodagalvis kiras (Ichthyaetus (Larus) melanocephalus)

 • Raudoni plastikiniai žiedai su baltu įrašu xxxA (xxx yra skaičius nuo 902 iki 915, A = raidė „A“) ant pastaibio. 

Rudagalvis kiras ir paprastasis kiras (Chroicocephalus (Larus) ridibundus, Larus canus)

 • Juodi plastikiniai žiedai su baltu įrašu Pxxx (P = raidė „P“, x = skaitmuo nuo 0 iki 9) ant pastaibio. 
  Pastaba: vienu žiedu buvo paženklintas silkinis kiras (Larus fuscus) ir keletu žiedų – juodagalviai kirai (Ichthyaetus (Larus) melanocephalus).
 • Geltoni plastikiniai žiedai su juodu įrašu Prxx (P = raidė „P“, r = raidė, x = skaitmuo nuo 0 to 9) ant pastaibio. 

Sidabriniai kirai (grupė) (Larus argentatus grupė)

 • Geltoni plastikiniai žiedai su juodu įrašu xLxx, xLxr, xLrx, xLrr (x = skaitmuo nuo 0 iki 9, L = raidė „L“, r = raidė) ant pastaibio. 
  Pastaba: keletu žiedų buvo paženklinti balnuotieji kirai (Larus marinus).
 • Geltoni plastikiniai žiedai su juodu įrašu Lxxx, Lxxr, Lxrx, Lxrr, Lrxx, Lrxr, Lrrx, Lrrr, (L = raidė „L“, x = skaitmuo nuo 0 iki 9, r = raidė) ant pastaibio. 

Upinė žuvėdra (Sterna hirundo)

 • Balti ir geltoni plastikiniai žiedai su juodu įrašu xx|, xr|, rx|, rr|, x|x, x|r, r|x, r|r  (x = skaitmuo nuo 0 iki 9, r = raidė, | = linija visu žiedo perimetru) ant dešinio pastaibio. 
 • Raudoni plastikiniai žiedai su baltu įrašu xx|, xr|, rx|, rr|, x|x, x|r, r|x, r|r  (x = skaitmuo nuo 0 iki 9, r = raidė. | = linija visu žiedo perimetru) ant dešinio pastaibio.

Žalvarnis (Coracias garrulus)

 • Geltoni plastikiniai žiedai su juodu įrašu Dr, Jr, Mr, Ur, Yr (D, J, M, U, Y = raidės „D“, „J“, „M“, „U“, „Y“;  r = raidė) ant kairio pastaibio. 
 • Balti plastikiniai žiedai su juodu įrašu Ar, Br, Cr (A, B, C = raidės „A“, „B“, „C“;  r = raidė) ant kairio pastaibio. 

Meldinė nendrinukė Warbler (Acrocephalus paludicola)

 • Žali plastikiniai žiedai su baltu įrašu xr arba rx (x = skaitmuo nuo 0 iki 9, r = raidė) ant pastaibio. 
 • Žali plastikiniai žiedai be įrašo žemiau ar aukščiau metalinio žiedo ant dešinio pastaibio (kaip projekto „raktinis“ žiedas) ir du spalviniai žiedai be įrašų ant kairio pastaibio.

Žaliukė (Carduelis chloris)

 • Geltoni plastikiniai žiedai su juodu įrašu rrr (r = raidė) ant dešinio pastaibio. 
not a terminal