KIEK PAUKŠČIŲ APŽIEDUOTA LIETUVOJE?

Lietuvoje sistemingas paukščių žiedavimas pradėtas 1929 m. Per 93 metus (1929-2021) šalyje buvo apžieduota apie 4,6 mln. paukščių, iš kurių dar neskraidantys jaunikliai sudaro 14 proc.

Daugiausiai apžieduota (10 rūšių sistematine tvarka) rudagalvių kirų, šelmeninių kregždžių, liepsnelių, nykštukų, ilgauodegių, juodųjų, mėlynųjų ir didžiųjų zylių, varnėnų, alksninukų.

Kasmet 1929-1921 m. Lietuvoje apžieduotų paukščių, atskirai dar neskraidančių jauniklių ir jau užaugusių (gebančių skristi), ir jų rūšių skaičius parodytas grafike.


Grafikas 1929-2022

Nuo 2007 m. kasmet Lietuvoje apžieduotų kiekvienos rūšies paukščių, atskirai dar neskraidančių jauniklių ir jau užaugusių (gebančių skristi), ir jų rūšių skaičius parodytas suvestinėsė.

APŽIEDUOTŲ LIETUVOJE PAUKŠČIŲ SUVESTINĖS

not a terminal