KIEK PAUKŠČIŲ APŽIEDUOTA LIETUVOJE?

Lietuvoje sistemingas paukščių žiedavimas pradėtas 1929 m. Per 93 metus (1929-2021) šalyje buvo apžieduota apie 4,6 mln. paukščių, iš kurių dar neskraidantys jaunikliai sudaro 14 proc.

Daugiausiai apžieduota (10 rūšių sistematine tvarka) rudagalvių kirų, šelmeninių kregždžių, liepsnelių, nykštukų, ilgauodegių, juodųjų, mėlynųjų ir didžiųjų zylių, varnėnų, alksninukų.

Kasmet 1929-1921 m. Lietuvoje apžieduotų paukščių, atskirai dar neskraidančių jauniklių ir jau užaugusių (gebančių skristi), ir jų rūšių skaičius parodytas grafike.
Grafikas 1929-2020

Nuo 2007 m. kasmet Lietuvoje apžieduotų kiekvienos rūšies paukščių, atskirai dar neskraidančių jauniklių ir jau užaugusių (gebančių skristi), ir jų rūšių skaičius parodytas suvestinėsė.

APŽIEDUOTŲ LIETUVOJE PAUKŠČIŲ SUVESTINĖS

2007 m. apžieduotų Lietuvoje paukščių suvestinė
2008 m. apžieduotų Lietuvoje paukščių suvestinė
2009 m. apžieduotų Lietuvoje paukščių suvestinė
2010 m. apžieduotų Lietuvoje paukščių suvestinė
2011 m. apžieduotų Lietuvoje paukščių suvestinė
2012 m. apžieduotų Lietuvoje paukščių suvestinė
2013 m. apžieduotų Lietuvoje paukščių suvestinė
2014 m. apžieduotų Lietuvoje paukščių suvestinė
2015 m. apžieduotų Lietuvoje paukščių suvestinė
2016 m. apžieduotų Lietuvoje paukščių suvestinė
2017 m. apžieduotų Lietuvoje paukščių suvestinė
2018 m. apžieduotų Lietuvoje paukščių suvestinė
2019 m. apžieduotų Lietuvoje paukščių suvestinė

2020 m. apžieduotų Lietuvoje paukščių suvestinė

not a terminal