Spalvinis ženklinimas

Paukščių ženklinimas lietuvoje spalvotais (plastikiniais) žiedais

DIDYSIS KORMORANAS (PHALACROCORAX CARBO)

Du plastikiniai žiedai ant tos pačios kojos. Kiekviename žiede įrašyta po vieną raidę. Žiedų spalvos: balta (įrašas juodas), raudona (įrašas baltas), žalia (įrašas baltas).


PILKASIS GARNYS (ARDEA CINEREA)

Geltonas plastikinis žiedas su juodu įrašu Pxxx (P = raidė „P“, x = skaitmuo) ant kairės kojos blauzdos.


JUODASIS GANDRAS (CICONIA NIGRA)

Baltas plastikinis žiedas su juodu įrašu Vxxx (V = raidė „V“, x = skaitmuo) ant blauzdos.


BALTASIS GANDRAS (CICONIA CICONIA)

Žalias plastikinis žiedas su baltu įrašu Axxxx (A = raidė „A“, x = skaitmuo) ant dešinės kojos blauzdos.


GULBĖ NEBYLĖ (CYGNUS OLOR)

Mėlynas plastikinis žiedas su baltu įrašu TCxx, TYxx, TUxx (TC, TY, TU = raidės „Tc“, „TY“, „TU“, x = skaitmuo) ant dešinės kojos
Mėlynas plastikinis žiedas su baltu įrašu TMxx, TPxx, TTxx (TM, TP, TT = raidės „TM“, „TP“, „TT“, x = skaitmuo) ant kaklo.


MAŽOJI GULBĖ (CYGNUS COLUMBIANUS)

Žalias plastikinis žiedas su baltu įrašu AEr (AE = raidės „AE“, r = raidės U, V, X, Y, Z) ir AFr (AF = raidės „AF“, r = raidės A, B, C, D, E) ant kojos.


GULBĖ GIESMININKĖ (CYGNUS CYGNUS)

Mėlynas plastikinis žiedas su baltu įrašu 7Cxx, 2Hxx, 3Hxx, 4Hxx (C, H = raidės „C“, „H“, x = skaitmuo) ant kaklo
Mėlynas plastikinis žiedas su baltu įrašu 7Cxx (C = raidė „C“, x = skaitmuo) ant dešinės kojos.


BALTAKAKTĖ ŽĄSIS (ANSER ALBIFRONS)

Juodas žiedas su baltu įrašu 5Ar, 5Br, 5Cr, LAr, LBr, LCr, LEr (A, B, C, LA, LB, LC, LE = raidės „A“, „B“, „C“, „LA“, „LB“, „LC“, „LE“; r = raidės) ant kaklo. Pirmasis kodo simbolis (skaitmuo „5“, raidė „L“) įrašyti pasukti 90° kampu kitų dviejų raidžių atžvilgiu.


PILKOJI ŽĄSIS (ANSER ANSER)

Baltas plastikinis žiedas su juodu įrašu Axx (A = raidė „A“, x = skaitmuo) ant kaklo. Pirmasis kodo simbolis (raidė „A“) įrašytas pasuktas 90° kampu dviejų skaitmenų atžvilgiu.


DIDŽIOJI ANTIS (ANAS PLATYRHYNCHOS)

Mėlynas plastikinis žiedas su baltu įrašu Axx, Kxx, Pxx, (A, K, P = raidės „A“, „K“, „P“, x = skaitmuo) ant kojos.


JŪRINIS ERELIS (HALIAEETUS ALBICILLA)

Metaliniai spalvoti žiedai ant abiejų kojų.
Ant dešinės kojos dviejų spalvų žiedas, kurio viršutinė pusė mėlyna, apatinė pusė raudona.
Ant kairės kojos skirtingų spalvų žiedas kiekvienais metais iki 2011 m.
Nuo 2012 m. juodas žiedas su įrašu Lxxx (L = raidė „L“, x = skaitmuo; įrašas įrašytas dviejose eilutėse: viršutinėje raidė „L“ ir pirmasis skaitmuo, apatinėje – trečias ir ketvirtas skaitmuo).


MAŽASIS ERELIS RĖKSNYS (AQUILA POMARINA)

Žalias plastikinis žiedas su baltu įrašu Dx, Dr (D = raidė „D“, x = skaitmuo, r = raidė) ant kojos.


PEMPĖ (VANELLUS VANELLUS)

Geltona plastikinė vėliavėlė su juodu įrašu xx (x = skaitmuo) ant kairės kojos pastaibio ir geltonas, mėlynas arba raudonas plastikinis žiedas be įrašo ant dešinės kojos pastaibio.

Radai žieduotą - pranešk!

Pranešti
Kaip tapti žieduotoju?

Visame pasaulyje labai daug paukščių apžieduoja paukščių žieduotojai-mėgėjai. Vieniems tai yra hobis, kiti, bendradarbiaudami su profesionaliais ornitologais, tai daro atlikdami vienokius ar kitokius paukščių tyrimus. Bet kokiu atveju šis darbas yra labai reikalingas ir naudingas.


Kai kuriose šalyse žieduotojų-mėgėjų skaičius yra išties nemažas. Nors atskirais metais jų skaičius kiek kinta, įvairiose šalyse apytiksliai jis yra toks: Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje (kartu) – 2 tūkst., Vokietijoje – 800, Suomijoje ir Ispanijoje – po 650, Belgijoje – 600, Nyderlanduose ir Norvegijoje – po 450, Švedijoje – 400, Italijoje – 350, Vengrijoje – 300 ir t. t.


Lietuvoje nuo 1979 m. didžiausias žieduotojų-mėgėjų skaičius buvo 1986–1987 m. – 120–125. Po to dėl ekonominės situacijos šalyje pablogėjimo jų skaičius (ir aktyvumas) labai sumažėjo. Pastaraisiais metais žieduotojų-mėgėjų skaičius buvo nedidelis, bet gana stabilus – 35–45 asmenys.


Kiekvienas paukščių žieduotojas-mėgėjas privalo turėti Paukščių ženklintojo (žieduotojo) pažymėjimą (Žin., 2010, Nr. 87-4617). Toks pažymėjimas gali būti išduodamas kiekvienam 18 m. amžiaus sulaukusiam asmeniui, gebančiam be klaidų nustatyti rūšį, lytį ir amžių tų rūšių paukščių, kuriuos jam leidžiama žieduoti. Be to, asmuo privalo pakankamai gerai žinoti:

  1. paukščių biologiją ir ekologiją;
  2. paukščių žiedavimo tikslus ir svarbą;
  3. paukščių žiedavimo technologiją;
  4. visų paukščių žiedavimą reglamentuojančių teisės aktų ir instrukcijų reikalavimus.

Paukščių ženklintojo (žieduotojo) pažymėjimą nustatyta tvarka išduoda Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus. Kiekvienas paukščių žieduotojas privalo griežtai laikytis nustatytos paukščių žiedavimo tvarkos.


Visais klausimais, susijusiais su paukščių žiedavimu Lietuvoje, prašome kreiptis į Lietuvos paukščių žiedavimo centrą.