Istorija


KAUNO T. IVANAUSKO ZOOLOGIJOS MUZIEJUS
Senasis muziejaus pastatas

Muziejaus istorija

Muziejus įsteigtas 1919 m. liepos 15 d. kartu su Gamtos tyrimo stotimi Kaune, Vilniaus gatvėje. Jo pradžią sudarė stoties vadovui Tadui Ivanauskui priklausiusi zoologinė kolekcija, atgabenta iš Lydos krašto, bajorų Ivanauskų Lebiodkos dvaro. Po keleto metų Gamtos tyrimo stotis perduota į besikuriantį universitetą, tapo Zoologijos ir lyginamosios anatomijos katedra. Muziejus atliko studentų mokymo priemonės ir mokslinių kolekcijų kaupyklos funkcijas. 1929 m. perkeltas į naujas patalpas K. Donelaičio gatvėje, kur galėjo įrengti ekspoziciją, prieinamą visuomenei. Per pirmąją sovietinę okupaciją 1940 m. Zoologijos ir lyginamosios anatomijos katedra perkelta į Vilniaus universitetą, o gamtos muziejus liko Kaune. 1945 m. muziejaus valdytoju tapo Lietuvos TSR mokslų akademijos Biologijos institutas. Taip atsirado savarankiška įstaiga – Kauno zoologijos muziejus. 1948 m. jis buvo perkeltas į buvusias banko patalpas Laisvės al. 106, kur yra iki šiol. 1963 m. muziejus perduotas Gamtos apsaugos komitetui prie LTSR Ministrų Tarybos ir šioje jurisdikcijoje išliko per visą sudėtingą šios institucijos raidą iki Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos. 1975–82 m. rekonstruotas muziejaus pastatas ir įrengta nauja ekspozicija. 1970 m. suteiktas įkūrėjo ir ilgamečio koordinatoriaus Tado Ivanausko vardas.

Išsamiai muziejaus istorija aprašyta knygoje Gaidienė E. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus. 1999. Kaunas. 

Tado Ivanausko zoologijos muziejus

Virtuali apžvalga

bilietų kainos

Tado Ivanausko zoologijos muziejus
Istorija
Klauskite jei norite sužinoti daugiau Užduoti klausimą