Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus neturi mokslinio tyrimo institucijos statuso, tačiau čia dirbantys zoologai, siekdami kelti kvalifikaciją, plačiau pritaikyti turimas žinias ir panaudoti rinkiniuose sukauptus duomenis, dalyvauja bendrose su kitomis mokslo įstaigomis gamtotyros ir gamtosaugos projektuose arba savarankiškai vykdo mokslines programas.

Eil  nr.Projekto/  programos  pavadinimasTipas Trukmė Vykdytojas/  dalyvis Tikslas
1Moliuskų, vėžiagyvių  ir kitų bestuburių  rūšinės sudėties ir  gausos tyrimaiZoologinisNuo  1987 m.  tęstinisKZMTirti įvairių bestuburių rūšinę įvairovę,  gausą populiacijų būklę, saugomas ir  invazines rūšis.
2Jiesios  kraštovaizdžio  draustinio vabzdžių  tyrimaiEntomologija  
Tiriamasis aplinkosauginis
Nuo  1979 m.  tęstinisKZMTirti Jiesios kraštovaizdžio draustinio  vabalų rūšinę įvairovę, ieškoti, stebėti  saugomų rūšių – kalninės cikados didžiojo  puošniažygio ir liepinio blizgiavabalio  populiacių būklę.
3Kuršių nerijos NP  vabzdžių tyrimaiEntomologija  
Tiriamasis aplinkosauginis
Nuo  1987 m.  tęstinisGTC, KZMKuršių nerijos NP entomofaunos tyrimai  Saugomų rūšių margojo grambuolio ir  smėlinės auslindos tyrimai.
4Lietuvos  mikrodrugių tyrimaiEntomologija  
Tiriamasis
Nuo  2004 m.  tęstinisVDU, KZM Lietuvos mikrodrugių rūšinės sudėties  tyrimai, naujų rūšių paieška.
5Entomologiniai  tyrimai Dubravos  rezervatinėje  apyrubėjeEntomologija  
Tiriamasis aplinkosauginis
Nuo  2006 m.  tęstinisKZM Ieškoti Lietuvos RK vabzdžių rūšių.
6Europos bendrijos  svarbos rūšių  monitoringo  metodikosEntomologija  
Tiriamasis-aplinkosauginis
2016 m. KZM, GTC Paruošti ES svarbos vabzdžių rūšių  stebėjimo metodikas.
7Lietuvos raudonoji  knygaEntomologija  
Aplinkosauginis 
2018 m. GTCParengti 26 Lietuvos raudonosios knygos  vabalų rūšių aprašymus bei parinkti  iliustracijas naujam Lietuvos RK leidiniui.
8Europos Bendrijos  svarbos vabzdžių  rūšių inventorizacijaEntomologija  
Tiriamasis-aplinkosauginis
2020- 2021 m. GPF, KZMAtlkti ES svarbos vabzdžių rūšių  :šneiderio kirmvabalio, margojo akiuočio  ir raudonkrūčio niūravabalio  inventorizaciją šioms rūšims tinkamose  teritorijose.
9Žuvų, varliagyvių ir  roplių rūšinės  sudėties ir gausos  tyrimaiZoologinisNuo  1989 m.  tęstinisKZMTirti žuvų, varliagyvių ir roplių rūšinę  įvairovę, gausą, populiacijų būklę,  saugomas ir invazines rūšis.
10 Naminių pelėdų  monitoringasOrnitologija. 
Tiriamasis aplinkosauginis
Nuo  1978 m.  tęstinisKZM, GTCIšsiaiškinti morfologinius parametrus,  gausą, perėjimo sėkmingumą, mitybą,  demografiją.
11Kaupiama gyvūnų  morfologinių rodiklių  duomenų bazėZoologija.  
Tiriamasis
Nuo  1987 m.  tęstinisKZM Gyvūnų morfologinių duomenų bazės  sukūrimas.
12 Žiemojančių vandens  paukščių apskaitosOrnitologija.  
Tiriamasis-aplinkosauginis
Nuo  1993 m.  tęstinisKZM Išsiaiškinti paukščių gausą, rūšinę  struktūrą, pakitimus, grėsmes.
13 Jūrinių erelių  monitoringasOrnitologija.  
Tiriamasis-aplinkosauginis
Nuo  1997 m.  tęstinisKZM, GTC,  GPVF,KNNP,  NDRP, KMRPIšsiaiškinti morfologinius parametrus,  gausą, perėjimo sėkmingumą, mitybą,  demografiją, genetiką.
14 Mažųjų erelių  rėksnių monitoringasOrnitologija. 
Tiriamasis-aplinkosauginis
Nuo  2000 m.  tęstinisKZM, GTC,  GPVF, NDRPIšsiaiškinti, morfologinius parametrus,  gausą, perėjimo sėkmingumą, mitybą,  demografiją.
15Kitų plėšriųjų  paukščių  monitoringasOrnitologija.  
Tiriamasis-aplinkosauginis
Nuo  2000 m.  tęstinisKZM, GTC,  GPVF, NDRP,  KMRPIšsiaiškinti rudųjų ir juodųjų peslių,  vištvanagių, sketsakalių, juodųjų gandrų  gausą, perėjimo sėkmingumą, mitybą,  demografiją.
16Archeologinių tyrimu  metu rastos paukščių  osteologinės  medžiagos analizėOrnitologija.  
Tiriamasis
Nuo  2009 m.  tęstinisLDK VR, VU  KZMIdentifikuoti archeologinių tyrimų metu  rastus paukščių skeletus.
17Plėšriųjų paukščių  tyrimas GPS siųstuvų  pagalbaOrnitologija.  
Tiriamasis-edukacinis
Nuo  2017 m.  tęstinisGPVF, KZM,  GTCKaupti įvairius migracijos parametrus, elgsenos ir kt., duomenis.
18Laukinių gyvūnų  audinių kolekcija.  ERBFacility – Europos plėšriųjų  paukščių  biomonitoringo tinklasZoologija.  
Tiriamasis
Nuo  2013 m.  tęstinisKZM, GTC,  VDU,  ERBFacilityGyvūnų audinių kolekcijos sukūrimas ir panaudojimas moksliniams tyrimams.
19 Miegapelių rūšinė  sudėtis ir gausumasTeriologija.  
Tiriamasis-aplinkosauginis
Nuo  2007 m.  tęstinisKZM, GTC,  VDUIšsiaiškini miegapelių rūšinę sudėtį ir  gausumą. Apsaugoti jų buveines.
20Smulkiųjų graužikų  rūšinė sudėtis ir  gausumasTeriologija.  
Tiriamasis
Nuo  2007 m.  tęstinisKZM, VDU Išsiaiškini graužikų rūšinę sudėtį ir  gausumą, šių gyvūnų ektoparazitus.
21Plėšriųjų žinduolių kraniologiniai tyrimaiTeriologija.  
Tiriamasis
Nuo  2007 m.  tęstinisKZM, LSMU,  KUSurinkti plėšriųjų žinduolių kaukolių kolekciją. Registruoti jų biometrinius parametrus.
not a terminal