Mokslinis darbas

Mokslinis darbas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus neturi mokslinio tyrimo institucijos statuso, tačiau čia dirbantys zoologai, siekdami kelti kvalifikaciją, plačiau pritaikyti turimas žinias ir panaudoti rinkiniuose sukauptus duomenis, dalyvauja bendrose su kitomis mokslo įstaigomis gamtotyros ir gamtosaugos projektuose arba savarankiškai vykdo mokslines programas. 

Eil nr.

Projekto/ programos pavadinimas

Tipas

Trukmė

Vykdytojas/ dalyvis

Tikslas

1

Moliuskų, vėžiagyvių ir kitų bestuburių rūšinės sudėties ir gausos tyrimai

Zoologinis

Nuo 1987 m. tęstinis

KZM

Tirti įvairių bestuburių rūšinę įvairovę, gausą populiacijų būklę, saugomas ir invazines rūšis.

2

Jiesios kraštovaizdžio draustinio vabzdžių tyrimai

Entomologija Tiriamasis- aplinkosauginis

Nuo 1979 m. tęstinis

KZM

Tirti Jiesios kraštovaizdžio draustinio vabalų rūšinę įvairovę, ieškoti, stebėti saugomų rūšių – kalninės cikados didžiojo puošniažygio ir liepinio blizgiavabalio populiacių būklę.

3

Kuršių nerijos NP vabzdžių tyrimai

Entomologija Tiriamasis- aplinkosauginis

Nuo 1987 m. tęstinis

GTC, KZM

Kuršių nerijos NP entomofaunos tyrimai Saugomų rūšių margojo grambuolio ir smėlinės auslindos tyrimai.

4

Lietuvos mikrodrugių tyrimai

Entomologija Tiriamasis

Nuo 2004 m. tęstinis

VDU, KZM

Lietuvos mikrodrugių rūšinės sudėties tyrimai, naujų rūšių paieška.

5

Entomologiniai tyrimai Dubravos rezervatinėje apyrubėje

Entomologija Tiriamasis- aplinkosauginis

Nuo 2006 m. tęstinis

KZM

Ieškoti Lietuvos RK vabzdžių rūšių.

6

Europos bendrijos svarbos rūšių monitoringo metodikos

Entomologija Tiriamasis- aplinkosauginis

2016 m.

KZM, GTC

Paruošti ES svarbos vabzdžių rūšių stebėjimo metodikas.

7

Lietuvos raudonoji knyga

Entomologija Aplinkosauginis

2018 m.

GTC

Parengti 26 Lietuvos raudonosios knygos vabalų rūšių aprašymus bei parinkti iliustracijas naujam Lietuvos RK leidiniui.

8

Europos Bendrijos svarbos vabzdžių rūšių inventorizacija

Entomologija Tiriamasis- aplinkosauginis

2020-2021 m.

GPF, KZM

Atlkti ES svarbos vabzdžių rūšių :šneiderio kirmvabalio, margojo akiuočio ir raudonkrūčio niūravabalio inventorizaciją šioms rūšims tinkamose teritorijose.

9

Žuvų, varliagyvių ir roplių rūšinės sudėties ir gausos tyrimai

Zoologinis

Nuo 1989 m. tęstinis

KZM

Tirti žuvų, varliagyvių ir roplių rūšinę įvairovę, gausą populiacijų būklę, saugomas ir invazines rūšis.

10

Naminių pelėdų monitoringas

Ornitologija. Tiriamasis- aplinkosauginis

Nuo 1978 m. tęstinis

KZM, GTC

Išsiaiškinti morfologinius parametrus, gausą, perėjimo sėkmingumą, mitybą, demografiją.

11

Kaupiama gyvūnų morfologinių rodiklių duomenų bazė

Zoologija. Tiriamasis

Nuo 1987 m. tęstinis

KZM

Gyvūnų morfologinių duomenų bazės sukūrimas.

12

Žiemojančių vandens paukščių apskaitos

Ornitologija. Tiriamasis- aplinkosauginis

Nuo 1993 m. tęstinis

KZM

Išsiaiškinti paukščių gausą, rūšinę struktūrą, pakitimus, grėsmes.

13

Jūrinių erelių monitoringas

Ornitologija. Tiriamasis- aplinkosauginis

Nuo 1997 m. tęstinis

KZM, GTC, GPVF,KNNP, NDRP, KMRP

Išsiaiškinti morfologinius parametrus, gausą, perėjimo sėkmingumą, mitybą, demografiją, genetiką.

14

Mažųjų erelių rėksnių monitoringas

Ornitologija. Tiriamasis- aplinkosauginis

Nuo 2000 m. tęstinis

KZM, GTC, GPVF, NDRP

Išsiaiškinti, morfologinius parametrus, gausą, perėjimo sėkmingumą, mitybą, demografiją.

15

Kitų plėšriųjų paukščių monitoringas

Ornitologija. Tiriamasis- aplinkosauginis

Nuo 2000 m. tęstinis

KZM, GTC, GPVF, NDRP, KMRP

Išsiaiškinti rudųjų ir juodųjų peslių, vištvanagių, sketsakalių, juodųjų gandrų gausą, perėjimo sėkmingumą, mitybą, demografiją.

16

Archeologinių tyrimu metu rastos paukščių osteologinės medžiagos analizė

Ornitologija. Tiriamasis

Nuo 2009 m. tęstinis

LDK VR, VU KZM

Identifikuoti archeologinių tyrimų metu rastus paukščių skeletus.

17

Plėšriųjų paukščių tyrimas GPS siųstuvų pagalba

Ornitologija. Tiriamasis - edukacinis

Nuo 2017 m. tęstinis

GPVF, KZM, GTC

Kaupti įvairius migracijos parametrus, elgsenos ir kt., duomenis.

18

Laukinių gyvūnų audinių kolekcija. ERBFacility - Europos plėšriųjų paukščių biomonitoringo tinklas

Zoologija. Tiriamasis

Nuo 2013 m. tęstinis

KZM, GTC, VDU, ERBFacility

Gyvūnų audinių kolekcijos sukūrimas ir panaudojimas moksliniams.

19

Miegapelių rūšinė sudėtis ir gausumas

Teriologija. Tiriamasis- aplinkosauginis

Nuo 2007 m. tęstinis

KZM, GTC, VDU

Išsiaiškini miegapelių rūšinę sudėtį ir gausumą. Apsaugoti jų buveines.

20

Smulkiųjų graužikų rūšinė sudėtis ir gausumas

Teriologija. Tiriamasis

Nuo 2007 m. tęstinis

KZM, VDU

Išsiaiškini graužikų rūšinę sudėtį ir gausumą, šių gyvūnų ektoparazitus.

21

Plėšriųjų žinduolių kraniologiniai tyrimai

Teriologija. Tiriamasis

Nuo 2007 m. tęstinis

KZM, LSMU, KU

Surinkti plėšriųjų žinduolių kaukolių kolekcija. Registruoti jų biometrinius parametrus.