Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus 2021–2025 metų korupcijos prevencijos programa.

Išvada dėl Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Įsakymas dėl pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo.

Įsakymas dėl Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas, sąrašo patvirtinimo.

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų vertinimo, registravimo ir naudojimo tvarkos aprašas.

Aplinkos ministerijos antikorupcinio elgesio taisyklės

Aplinkos ministerijos antikorupcinio elgesio taisyklės (atmintinė).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis, viena iš korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių yra darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimas. Specialiųjų tyrimų tarnybos e. mokymo platformoje rasite profesionalią antikorupcinio švietimo mokymų medžiagą valstybės tarnautojams ir visiems besidomintiems antikorupcinės aplinkos kūrimo tema.

Informacija dėl pranešėjų konfidencialumo užtikrinimo

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus direktorius įsakymas dėl atsakingo asmens paskyrimo

not a terminal