Muziejaus veikla

Mokslinio muziejaus paskirtis

Vykdydamas savo misiją supažindinti visuomenę su pasaulio ir Lietuvos gyvūnijos įvairove, raida, gamtiniais saitais, būkle ir su zoologijos mokslu, muziejus įsigyja, tyrinėja, aprašo, kaupia ir eksponuoja  gyvūnijos, kaip žmonijos gamtinės aplinkos, materialiuosius ir nematerialiuosius liudijimus. Tuo pačiu muziejus yra mokymosi ir mokslinių tyrimų vieta, zoologinės informacijos kaupėjas ir teikėjas.