Šilutės rajone esančiame Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus padalinyje – Ventės rago ornitologinėje stotyje 2023 metais sužieduota virš 100 tūkstančių paukščių ir šikšnosparnių.

Ventės rago ornitologinėje stotyje 2023 metais sužieduota virš 100 tūkstančių paukščių ir šikšnosparnių.

Ventės rago ornitologinės stoties specialistai per 2023 metus sužiedavo beveik 118 tūkstančių paukščių ir 1665 šikšnosparnius. Per metus į Ventės rage paukščių gaudymui naudotas keturias pagrindines ir voratinklines gaudykles pateko 133 rūšys paukščių ir 9 rūšys šikšnosparnių.

Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus).

Į paukščių gaudykles daugiausia pateko mėlynųjų (37 566 vnt.), didžiųjų  (17 873 vnt.), šiaurinių pilkųjų (7 180 vnt.), ilgauodegių (5 722 vnt.) ir juodųjų zylių (5 567 vnt.). Tarp daugiausia sužieduotų paukščių yra ir šelmeninių kregždžių (9 942 vnt.), paprastųjų nykštukų (4 819 vnt.), liepsnelių (4 596 vnt.) bei paprastųjų varnėnų (4 011 vnt.).

Vapsvaėdis (Pernis apivorus).

Įdomus faktas – 20 rūšių sudarė 93,8 procentus visų 2023 metais sužieduotų paukščių, o kitų 113 rūšių paukščiai sudarė vos 6,2 procento. Didžioji dauguma iš 2023 metais sužieduotų paukščių buvo suaugę ir jau skraidantys paukščiai. Neskraidantys jaunikliai sudarė nedidelę dalį – sužieduoti 123 individai. Sugauta ir nemažai retų ar retai žieduotojams į gaudykles patenkančių paukščių rūšių. Pirmą kartą nuo sistemingo žiedavimo pradžios – 1929 m. sužieduota stepinė lingė ir alka.

2023 metais Ventės rago ornitologinėje stotyje sužieduoti 1665, skirtingų 9 rūšių šikšnosparniai. Daugiausia sužieduota Natuzijaus šikšniukų (1481 vnt.), sopraninių nykštukų (133 vnt.) ir šykšniukų nykštukų (33 vnt.).

2023 metais, naudojantis fotoaparatu, žiūronu ir monokliu, negaudant paukščio, pavyko nuskaityti 504 paukščių žiedus. 240 kartus nuskaityti lietuviški žiedai ir 264 kartų užsienyje žieduotų paukščių žiedai.

not a terminal