Moksliniais tikslais muziejaus ornitologų iniciatyva 2020 metų vasarą suaugusiam juodajam pesliui (patinui) buvo uždėtas siųstuvas. Kauno marių regioninio parko teritorijoje perintis paukštis jau atliko tris tolimas migracijas į Afriką, kur žiemojo Čade ir Centrinėje Afrikos Respublikoje. Šiais metais peslys vėl įsikūrė savo lizdavietėje, sukrovė naują lizdą išbyrėjusio vietoje ir augina net tris jauniklius. Šiuo metu jaunikliai jau paliko lizdą, bet vis dar prižiūrimi rūpestingų tėvų laikosi netoliese. Lauko darbų metu muziejaus ornitologai kasmet aplanko po kelias šių retų plėšriųjų paukščių lizdavietes.

Lizde augantys jaunikliai buvo apžieduoti, išmatuoti, įvertinta jų būklė (foto D. Musteikis).

Juodasis peslys vėl įsikūrė savo senoje lizdavietėje prie Kauno marių
not a terminal