Nors kovo 25 d. minima Gandro diena skirta paminėti baltųjų gandrų sugrįžimą, tačiau į savo lizdavietę šiandien sugrįžo ir muziejaus darbuotojų stebimas juodasis gandras (Ciconia nigra). 2023 metais į šį lizdą gandras grįžo dviem dienom anksčiau – kovo 23 d.

Į savo lizdavietę kovo 25 d. sugrįžo juodasis gandras (Ciconia nigra).

Lizdas, į kurį sugrįžo juodasis gandras buvo iškeltas Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ornitologų dar 2017 m. Pernai šiame lizde išaugo du jaunikliai.

Dirbtinio lizdo įrengimas 2017 metais.

Juodasis gandras – retas, į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą įtrauktas paukštis, kuris vengia žmogaus kaimynystės ir peri atokiau miškuose. Lietuvoje juodojo gandro populiacija – 480–720 porų. Pastaruosius du dešimtmečius stebimas populiacijos mažėjimas. 📉

2023 m. šiame lizde išaugo du jaunikliai.

Šio paukščio populiacijos stabilumui grėsmę kelia miškų kirtimai, klimato kaita, dažnėjančios sausros, mitybinės bazės skurdinimas, pavojai tykantys migracijos keliuose ir žiemojimo vietose. Juodasis gandras jautriai reaguoja į žmonių lankymąsi netoli lizdaviečių veisimosi laiku.

Svarbu saugoti šių paukščių lizdavietes, įrengti dirbtinius lizdus, išsaugoti bioįvairovę, užtikrinti, kad gyvūnai nebūtų trikdomi, išbaidomi iš jau egzistuojančių savo perėjimo vietų.

not a terminal