Muziejaus ornitologai vykdo plėšrių paukščių apsaugos ir tiriamuosius darbus. Keliems suaugusiems plėšriems paukščiams pritvirtinome GPS siųstuvus, kurie atskleidžia biologijos, elgsenos bei migracijos įpročius.

JUODASIS PESLYS

Siųstuvas juodojo peslio patinui buvo uždėtas 2020 m. liepos 9 d., šalia lizdo prie Kauno marių. Remiantis siųstuvo duomenimis, paukštis lizdavietę paliko rugsėjo 1-ąją, o iš Lietuvos teritorijos išskrido rugsėjo 3-ąją. Paukštis žiemojo Centrinėje Afrikos Respublikoje ir Čade, kurį pasiekė spalio 3 d. Juodasis peslys 2021 m. į lizdavietę Lietuvoje sugrįžo balandžio pradžioje. Panašiais laikotarpiais šis paukštis migravo ir 2022 m., ir 2023 m.

Juodojo peslio migracijos maršrutas į žiemovietę Afrikoje.

ERELIS ŽUVININKAS

2023 metų vasarą Kaišiadorių r., erelio žuvininko patinui buvo uždėtas GPS-GSM tipo siųstuvas. Dabar šis paukštis, sėkmingai nuskridęs daugiau kaip 6 000 kilometrų, žiemoja tolimojoje Afrikoje, Kamerūne. Įdomu tai, kad šis paukštis buvo su žiedais. Lietuvos paukščių žiedavimo centro duomenimis, jis, būdamas dar neskraidantis jauniklis, lizde buvo paženklintas 2019 metais kaimyninėje Latvijoje. O suaugęs ir subrendęs įsikūrė mūsų šalyje už 206 km nuo gimtojo lizdo.

Erelis žuvininkas, perskridęs Sacharos dykumą, apsistojo Kamerūne.

MAŽASIS ERELIS RĖKSNYS

2023 metų vasarą Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ornitologai Šilutės rajone sugavo suaugusį mažąjį erelį rėksnį ir uždėjo jam GPS-GSM siųstuvą. Tuo metu šis paukštis, patinas, aktyviai medžiojo aplinkinėse pievose ir sugautus pelėnus bei varles nešė į miške esantį savo lizdą, kuriame augo vienas jauniklis. Siųstuvas šiam paukščiui buvo uždėtas neatsitiktinai. Erelių poros lizdas buvo vos 1,4 km atstumu nuo artimiausios vėjo jėgainės, o iš viso šioje vietoje sukasi 17 „malūnų“ mentės. Yra žinoma, kad paukščiai ir šikšnosparniai neretai tampa šių įrenginių aukomis, tad siųstuvo pagalba surinkti duomenys pasitarnaus aiškinantis vėjo jėgainių poveikį plėšriesiems paukščiams.

Mūsų ereliui pasisekė. Jis visą vasarą žaidęs rusišką ruletę su vėjo jėgainėmis išliko gyvas, sėkmingai užaugino jauniklį ir išskrido žiemoti. Šiuo metu erelis dienas leidžia Pietų Afrikoje, Zambijoje.

Juodojo peslio skrydžių trajektorijos veisimosi metu.

Mažojo erelio rėksnio su siųstuvu kelionė iš Lietuvos į Zambiją.

not a terminal